Lokalizácia liturgických predmetov

Muzeum umění Olomouc sa na nás obrátilo s prosbou o pomoc pri dohľadaní niekoľkých liturgických predmetov:
Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum připravuje v současné době výstavu, mapující dílo Josefa Vineckého. Tato výstava má být výstupem z několikaletého bádání o životě a díle dosud málo známého, avšak vynikajícího sochaře a designéra Josefa Vinecého (1882-1949), který byl žákem Henryho van de Velde.

Vineckého dílo, významný příspěvek k umělecké avantgardě prvé poloviny dvacátého století v evropském měřítku, se rozvíjelo v letech 1902-1937 v Německu a pak v bývalém Československu. Zvláště v době svého pedagogického pôsobení na Škole umeleckých remesiel v Bratislavě (1937-1939), v Chrámovém družstvu v Pelhřimově (1939-1942) a během spolupráce s pražským družstvem Charita (1945-1949) vytvořil Josef Vinecký řadu předmětú pro potřeby liturgie.

Podoba některých je známa z dobových fotografií, které byly po roce 1949 postupně reprodukovány v odborných textech (viď. přílohy). Dosud se však pátrání v archiváliích nepodařilo zjistit, pro které farnosti umělec předměty vytvořil.

Protože se však v rámci České republiky přece jen podařily některé z předmetú ve farnostech nalézt, rádi bychom rozšířili naši pátrací akci do další země, kde Vinecký púsobil, a dotázali se, zda se některý z uvedených předmětú nenachádzí v bratislavské diecézi. Velmi bychom ocenili jak pozitivní, tak negativní odpověď.

Kontakt:
  Mgr. Marta Perútková, správce sbírek
  Tel: 585 514 111
  Email: info@elmuart.cz

PrílohaVeľkosť
Liturgické predmety44.54 KB

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články