ako sa stať dobrým otcom

Byť otcom je významné poslanie, ktoré nám Nebeský Otec dáva. Stať sa manželom, otcom, starým otcom alebo duchovným otcom je výsadou do ktorej nás povolal a povoláva samotný Pán Boh. Doslovne byť otcom je zodpovednou úlohou a rolou.

Dnes nás obklopujú mnohé „vzory“ ako byť, či nebyť otcom. Máme príklad a rôzne zážitky od svojich otcov. Náš totálny vzor by však mal byť Milostivý a Milosrdný Pán Boh. Veď k Nemu sa aj modlíme a jeho oslovujeme Otče náš.

Ak by sa nám drahí priatelia aj nedarilo v niečom byť dobrým otcom, On nás neopustí a nenechá v hanbe, ponížení a hriechu. Ježiš nás učí milovať totálne Otca, od ktorého bol ku nám poslaný. Boh Otec sa s nami stotožnil. Vtelil sa v Ježišovi do tohto sveta, medzi nás. A učí nás plne dôverovať vo všetkom.

Toto je pre nás ten najlepší vzor ako sa stať dobrým otcom. Boh, Syn a Duch Svätý, ktorý nás v otcovstve posväcuje.

Sv. Jozef, oroduj za nové sväté kňazské a manželské povolania.

Zdroj: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...