10 zázrakov ruženca


Mesiac október, do ktorého sme nedávno ,,vkročili“ je známy aj ako mesiac posvätného ruženca. Pápež Lev XIII., ktorý sa o túto spojitosť najviac zapríčinil, takýmto spôsobom naznačil, že tak ako je október ešte stále mesiacom zbierania úrody, tak aj modlitba ruženca je spôsob, ako zožať hojnú úrodu v našich dušiach.
Kniha 10 zázrakov ruženca z pera kňaza Donalda Callowaya, ktorý je členom Kongregácie mariánských otcov od Nepoškvrneného počatia (MIC) je užitočnou pomôckou, ktorá nás jednoduchým, ale hlavne pútavým spôsobom môže voviesť do tajomstva dejín pôvodu tejto modlitby.
Môže posilniť našu vieru v silu tohto opakovaného modlenia sa Zdravasov, a to vďaka skutočným príbehom zo života ľudí, ktorí zažili zázraky vo svojom živote vďaka modlitbe svätého ruženca. A určite ich nebolo len 10. Zázraky, ktoré Boh koná v našom živote, či v kolobehu života sveta sa nedajú ohraničiť číslom. Ale ako sám autor v úvode spomína, vybral si toto číslo, lebo väčšie číslo zázrakov by si vyžadovalo dielo encyklopedických rozmerov, na ktoré nemal priestor.
Ale to nič nemení na tom, že táto tenká kniha obsahuje v sebe veľké pozvanie.
Pozvanie znovuobjaviť hĺbku, silu a radosť z tejto modlitby. Kniha nám uvádza spojitosti, o ktorých sme mnohí ani len netušili. Vedeli ste, že tajomstvá ruženca svetla nie sú naformulované sv. Jánom Pavlom II., s ktorým sú tak často spájané? Počuli ste o tom, že ,,ruženec sa pôvodne volal žaltár Panny Márie, lebo tak ako sa Dávidov žaltár skladá zo 150 žalmov, tak aj ruženec tvorilo 150 Zdravasov“? Ak aj Vás prekvapujú tieto drobnosti, pri čítaní riadkov tejto knihy sa ich dozviete ešte viac.
V útlom diele sú tiež popretkávané mnohé výroky pápežov, blahoslavených či svätých ľudí, ktorých slová rozširujú naše duchovné obzory a povzbudzujú nás ku každodennej modlitbe svätého ruženca. Máme vo svojich rukách zbraň voči Zlému, ktorej hodnotu si asi mnohí ani neuvedomujeme. ,,Ako kamienky Dávidovho praku zrazili mocného Goliáša, tak zrniečka ruženca zvrhnú obrov temnoty, ktorí sa pohybujú v dnešnom svete.“
Prijmime preto pozvanie ku každodennej modlitbe svätého ruženca. Nielen v mesiaci október. Povzbudzoval nás k tomu, teraz už svätý Ján Pavol: ,, … s dôverou vezmite do rúk ruženec. Objavte ho vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. Nech táto moja výzva neostane nevypočutá!“
Vezmime do rúk ruženec a zakúšajme zázraky v našom živote. Možno len drobné a nepatrné, ale verím, že v nebi budeme prekvapení, keď naplno pochopíme, čo sme touto modlitbou vyprosili a pred čím všetkým sme boli uchránení.

Viac o knihe 10 zázrakov ruženca nájdete na Zachej.sk
https://www.zachej.sk/produkt/35230/10-zazrakov-ruzenca/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články