Svätý Otec 5.9.2021 pri Anjel Pána: Uzdravenie srdca začína počúvaním

...Všetci máme uši, no veľakrát nedokážeme počúvať. Prečo je to tak? Bratia a sestry, jestvuje totiž vnútornú hluchota, o ktorej dotknutie a uzdravenie dnes môžeme prosiť Ježiša. Táto vnútorná hluchota je horšia ako tá fyzická, lebo je to hluchota srdca. Uchvátení náhlením sa, tisíckami vecí, ktoré treba povedať a urobiť, nenachádzame čas, aby sme sa zastavili a počúvali toho, kto k nám hovorí. Riskujeme, že sa staneme „nepriepustnými“, odolnými voči všetkému a že nevytvoríme priestor pre toho, kto potrebuje vypočuť: myslím na deti, mládež, starších ľudí, na mnohých, ktorí nepotrebujú ani tak slová a kázne, ale potrebujú byť vypočutí. Spýtajme sa: ako je to s mojím počúvaním? Nechám sa dotknúť životom ľudí, viem venovať čas počúvaniu toho, kto je vedľa mňa? Toto platí pre nás všetkých, no osobitne pre kňazov. Kňaz musí počúvať ľudí, nie sa ponáhľať, ale počúvať..., a zistiť, ako môže pomôcť, ale až po vypočutí. Aj my všetci: najprv počúvajme, potom odpovedajme. Pomyslime na život v rodine: koľkokrát hovoríme bez toho, aby sme najprv počúvali, opakujúc stále rovnakú pesničku dookola! Neschopní počúvania hovoríme stále to isté alebo nenecháme druhého dohovoriť, vyjadriť sa, a prerušujeme ho. Znovuzrodenie dialógu často neprebieha cez slová, ale cez ticho, cez nenástojenie na svojom, cez to, že znovu začneme trpezlivo počúvať druhého, počúvať jeho ťažkosti, to, čo nosí vo svojom vnútri. Uzdravenie srdca začína počúvaním. Počúvanie. Toto uzdravuje srdce. „Ale otče, existujú nudní ľudia, ktorí stále hovoria to isté...“ Počúvaj ich! A potom, keď dohovoria, povedz tvoje slovo, no najprv si všetko vypočuj...

To isté platí vo vzťahu k Pánovi. Robíme dobre, keď ho zaplavujeme prosbami, ale urobili by sme lepšie, keby sme mu najprv načúvali. Ježiš o to žiada. V evanjeliu, keď sa ho pýtajú, aké je prvé prikázanie, odpovedá: «Počúvaj, Izrael». Potom pridá prvé prikázanie: «Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca […] a svojho blížneho ako seba samého» (Mk 12,28-31). No predovšetkým: „Počúvaj, Izrael“. Počúvaj, ty. Nezabúdame načúvať Pánovi? Sme kresťania, ale azda medzi tisíckami slov, ktoré každý deň počúvame, si nenachádzame ani sekundu, aby v nás zaznelo aspoň zopár slov z evanjelia. Ježiš je Slovo: ak sa nezastavíme, aby sme ho počúvali, prejde okolo nás ďalej. Ak sa nezastavíme a nepočúvame Ježiša, prejde ďalej. Svätý Augustín hovorieval: „Mám strach z Pána, keď pôjde okolo“. Jeho obavou bolo nechať ho prejsť bez toho, aby ho začul. Ak budeme venovať čas evanjeliu, nájdeme tajomstvo nášho duchovného zdravia. Tu je liek: každý deň trochu ticha a počúvania, trochu menej zbytočných slov a trochu viac Božieho Slova. Vždy s evanjeliom vo vrecku, čo veľmi pomáha. Dnes, tak ako v deň krstu, znovu počujeme Ježišovo slovo adresované nám: „Effeta, otvor sa!“ Otvor uši. Ježišu, túžim sa otvoriť tvojmu Slovu; Ježišu, otvor ma, aby som ti načúval; Ježišu, uzdrav moje srdce z uzavretosti, uzdrav moje srdce z náhlenia, uzdrav moje srdce z netrpezlivosti.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články