Garabandal (Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus)


Garabandal. Pokiaľ som nevzala knihu s týmto názvom do rúk, vôbec som nevedela, čo si mám pod slovom Garabandal predstaviť. Meno osoby, štátu, mesta či niečo úplne iné?
Aby som Vám teda najskôr predstavila Garabandal - je to malá, odľahlá dedina na severe Španielska, o ktorej určite mnohí z nás doteraz nepočuli. Spája sa však s mimoriadnymi udalosťami, ktoré sa stali v rokoch 1961-1965. Štyrom španielskym dievčatám sa v tomto čase zjavovala Panna Mária, ktorá im zverila varovania, informácie a posolstvo pre ľudí nielen tej doby, ale posolstvo stále aktuálne aj v súčasnosti. Sama Preblahoslavená Panna v poslednom videní 13.11.1965 hovorí Conchite, jednej z týchto štyroch španielskych dievčat: ,,Conchita, neprišla som len kvôli tebe, prišla som kvôli všetkým svojim deťom s túžbou priviesť ich bližšie k našim srdciam.“
Postupne či opäť sa celý svet môže oboznamovať so slovami Panny Márie, ktoré sa síce veľmi nelíšia od jej slov v La Salette či vo Fatime ale stále môžeme Preblahoslavenú Pannu vnímať ako dobrú Matku, ktorá neustále s láskou napomína svoje deti, lebo ako povedala aj Conchite: ,,Všetkých vás veľmi milujem a želám si vašu spásu, a zhromaždiť vás všetkých tu v nebi okolo Otca, Syna a Ducha Svätého.“
Kniha Garabandal je naozaj prehľadne spracovaná. Okrem zrozumiteľného textu v nej nájdeme aj fotodokumentáciu, ktorá dokonale zvýrazňuje a obohacuje písaný obsah knihy.
Hneď v prvej kapitole okrem krátkeho zhrnutia zjavení v Paríži, La Salette, Lurdoch, Fatime či v Syrakúzach nájdeme mnoho odôvodnených argumetov, ktoré boli napísané ako odpoveď na knihu od Monroya, redaktora novín, ktorý veľmi ostro a nepriateľsky útočil na zjavenia a posolstvá Panny Márie. S mnohými protirečeniami, ktoré spomenul Monroy ako dôkaz, že sa v prípade zjavení Panny Márie jedná o podvod, sa stretáváme aj my. Zvlášť preto vnímam ako potrebné prečítať si túto knihu, aby sme aj my, veriaci tejto doby, vedeli vhodne argumentovať na otázky a protirečenia ľudí, ktorí zjaveniam, či všeobecne Cirkvi neveria.
V ďalších kapitolách je jasne ale pútavo opísané ako a kedy k zjaveniam Panny Márie či anjela dochádzalo. Hoci zjavenia Preblahoslavenej Panny v Garabandale nie sú tohto času cirkevne uznané, myslím si, že oboznámenie sa s týmito udalosťami určite posilní našu vieru a vzťah s Pannou Máriou. V knihe sa zvlášť a často spomína modlitba posvätného ruženca, ktorý sa dievčatá často modlili. Samotnú modlitbu ich učila sama Panna Mária a bolo nádherným svedectvom to, že v jej prítomnosti sa dievčatá modlili túto modlitbu sústredenejšie ako inokedy. A preto i pre nás dnes znejú čoraz nástojčivejšie slová Panny Márie, ktoré povedala Conchite pri poslednom svojom zjavení: ,,Conchita, prečo nechodíš častejšie navštevovať môjho Syna v bohostánku? Prečo sa necháš premôcť lenivosťou a nenavštíviš ho, keď ťa tam čaká dňom i nocou?“
Prečo, sestra? Prečo, brat?

Viac o knihe Garabandal nájdete na Zachej.sk
https://www.zachej.sk/produkt/35645/garabandal/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články