Všemohúci Boh a ako je možné, že stvoril svet, kde existuje utrpenie

media
Je legitímne pýtať sa, že ak Boh je všemohúci, prečo nestvoril všetkých ľudí napríklad ako Panna Mária, aby boli bez hriechu a nespôsobovali si navzájom utrpenie.

Je dôležité si byť pri uvažovaní o týchto veciach vedomí toho, že nie všetko vieme, to je základ.

Navyše osobne si uvedomujem, koľko vecí som pochopil až časom a to sa môže týkať aj týchto vecí.

Tiež tu môže hrať rolu skutočnosť, ktorú popísal Pascal, že Boh úmyselne pred nami skrýva určité pravdy. Parafrázujem: V tomto svete je dosť svetla pre tých, ktorí chcú veriť a žiť vo svetle a dosť tmy, pre tých, ktorí chcú zostať v temnote.

Na druhej strane, osobne som presvedčený, že utrpenie v tomto svete má svoj veľký význam. Aj utrpenie "nevinných" detí, ktoré v skutočnosti nie sú nevinné a keď rozvinú časom svoj potenciál, ten bude zahŕňať aj rôzne špinavosti prameniace z našej náklonnosti k zlému, ktorá je realitou v tomto svete.
O týchto veciach napríklad viedla rozhovory s Kristom kresťanská mystička Brigita Švédska... treba si prečítať. Veľmi zjednodušene - pointou je, že napríklad útlak žien v Afrike ich chráni pred privádzaním sa do takých ťažkých hriechov, ktorým holdujú ženy napríklad v Európe a oberajú sa o večný život v láske...

Ďalšou podstatnou logickou vecou podľa mňa v tomto na prvý pohľad nedokonalom svete, ktorý je v skutočnosti súčasťou dokonalého Božieho plánu a stvorenstva je skutočnosť, že tak ako Adam a Eva v raji, nám aj v nebi bude ponechaná slobodná vôľa.

Jednou zo zásadných vecí, ktorá nás bude v nebi chrániť pred fatálnou chybou, ktorú urobili Adam a Eva, bude naše poznanie histórie tohto sveta. V tomto svete máme totiž možnosť poznávať odpornosť sveta bez Boha, respektíve bez Jeho plnej prítomnosti (tú zažijeme opäť až v nebi).

V nebi sa vďaka tomu nedáme oklamať diablom, že môže byť ešte niečo lepšie ako nám Boh ponúka. A s tým súvisí aj to, prečo nás Boh nestvoril všetkých ako Pannu Máriu.

Z ľudskej povahy obdarenej slobodnou vôľou by ľahko vyplynuli pochybnosti o Bohu... ľudia by mohli namietnuť a pochybovať o Božej láske o jej nezištnosti, že Boh by nás možno nemusel milovať, keby sme vážne zlyhali, hnusne ho zradili...

Boh v tomto svete nám preto ukazuje, že aj najväčší hriešnici, ktorí ubližujú jeho milovaným stvoreniam rôznymi spôsobmi, sú Ním milovaní a majú nádej na nekonečné Božie milosrdenstvo, pokiaľ svoje skutky úprimne oľutujú a budú sa snažiť o nápravu (pokánie).

Dokonca Boh veci zariadil tak, aby sme mohli zakúsiť, že ešte aj keď umučíme a ponížime Jeho Syna Ježiša Krista, aj tento skutok presahuje Božia Láska a Jeho Milosrdenstvo.

Keby nebolo vo svete utrpenie, zrada a hriech, tak by sme nemohli zažiť najväčší prejav Božej Lásky, ktorým je Božie Milosrdenstvo a odpustenie. V skutočnosti aj medzi ľuďmi je tým najkrajším a najsilnejším prejavom, ktorý môžeme zažiť - odpustenie a úprimné láskyplné uzmierenie. Bez dopustenia hriechu a utrpenia vo svete by sme to nemohli zažiť a mohli by sme oprávnene zapochybovať aj o skutočnom altruizme Božej Lásky.

Boh je všemohúci, zrejme mimo absurdností ako je stvorenie štvorcového kruhu alebo vynútenie milovať, keď človek nechce milovať.

Najväčším zlom v tomto svete nie je utrpenie, ale hriech, ktorý nás oberá o večný život v láske a šťastí.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články