Výber myšlienok: Životodarný vzťah medzi seniormi a mladými ľuďmi

Katechézy pri generálnych audienciách a tematické príhovory pri rozličných stretnutiach sú pre pápeža Františka príležitosťami k pravidelnému vyučovaniu kresťanským postojom voči výzvam súčasnej doby. Jedna z tém, ktoré mu mimoriadne ležia na srdci, je medzigeneračný vzťah medzi mladými a vekom pokročilými.

Pri generálnej audiencii 4. marca 2015, v rámci svojho vtedajšieho cyklu katechéz o rodine Svätý Otec povedal:

Všetci seniori sme trochu krehkí. Niektorí sú však osobitne slabí, mnohí sú sami a poznačení chorobou. Niektorí sú závislí na nevyhnutnej starostlivosti a na pozornosti iných. Urobíme z tohto dôvodu krok späť? Ponecháme ich napospas ich osudu? Spoločnosť bez blízkosti, z ktorej sa vytráca veľkodušnosť a nezištná láskavosť, a to aj k cudzím ľuďom, je spoločnosťou zvrátenou. Cirkev vo vernosti Božiemu slovu nemôže tolerovať tieto degenerácie. Také kresťanské spoločenstvo, v ktorom by blízkosť a nezištnosť už neboli považované za nevyhnutné, by spolu s nimi stratila svoju dušu. Kde niet úcty k starým ľuďom, tam niet budúcnosti pre mladých.”

v posynodálnej apoštolskej exhortácii z roku 2016 Amoris laetitia o láske v rodine. A tu v bode 192 čítame:

„Svätý Ján Pavol II. nás pozval, aby sme boli pozorní na miesto starého človeka v rodine, pretože existujú kultúry, kde „v dôsledku zmäteného priemyselného rozvoja a urbanizácie vznikli a stále vznikajú neprípustné formy vyhosťovania starých ľudí“. Starí ľudia pomáhajú vnímať „kontinuitu generácií“ – prostredníctvom svojej „charizmy zošívať trhliny“.

Často sú to práve starí rodičia, ktorí zaručujú prenos veľkých hodnôt na vnúčence, a „mnohí ľudia môžu povedať, že práve starým rodičom vďačia za svoje uvedenie do kresťanského života“. Ich slová, ich pohladenia, ich samotná prítomnosť pomáhajú deťom spoznať, že dejiny nezačínajú nimi, ale že sú dedičmi dlhej cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré nás predchádza.

Tí, ktorí prerušujú putá s dejinami, budú mať ťažkosti vytvoriť stabilné vzťahy a uznať, že nie sú pánmi skutočnosti. Teda, „pozornosť voči starým má v spoločnosti veľký význam. Venuje spoločnosť starým ľuďom pozornosť? Je v nej pre starých miesto? Táto civilizácia bude napredovať, len ak dokáže rešpektovať múdrosť a rozumnosť starých“.

Rodina bez rešpektu a starostlivosti o starých rodičov, ktorí sú jej živou pamäťou, je dezintegrovaná; naopak, rodina, ktorá pamätá, je rodinou, ktorá má budúcnosť. A tak „spoločnosť, v ktorej pre starých niet miesta alebo sú skartovaní, lebo robia problémy – taká spoločnosť v sebe nesie vírus smrti“, pretože „sa vytŕha z vlastných koreňov“. Súčasný jav, že ľudia sa cítia ako siroty – v zmysle diskontinuity, vykorenenia a zrútenia istôt, ktoré dávajú formu životu – nás vyzýva, aby sme z našich rodín urobili miesto, kde sa deti môžu zakoreniť do pôdy spoločnej histórie.”

pastoračná návšteva vo Farnosti Panny Márie v Setteville vo štvrti Guidonia na okraji Ríma, 15. januára 2017. Toto sú jeho slová miestnym deťom:

„Aj starí rodičia môžu byť priatelia. Poznám chlapcov a dievčatá, ktorí sa vedia lepšie rozprávať so starými rodičmi ako s rodičmi. Pretože sa cítia byť viac priateľmi, viac pochopení svojimi starými rodičmi... Ale počul som niekoho povedať: „Rozprávať sa so starými rodičmi je nuda! Starí rodičia sú stará novinka, nie sú dobrí.“ Je to pravda? Nie! Dám vám radu: rozprávajte sa so svojimi starými rodičmi, pýtajte sa ich otázky. Starí rodičia sú pamäťou života, sú múdrosťou života. Porozprávajte sa so svojimi starými rodičmi.”

A nakoniec si ešte pripomeňme slová, ktoré Svätý Otec vyslovil pri stretnutí so starými a chorými ľuďmi 25. februára 2018 v Ríme:

„Vy ste uhlíky, uhlíky sveta pod popolom: pod ťažkosťami, pod vojnami sú tieto uhlíky, uhlíky viery, uhlíky nádeje, uhlíky skrytej radosti. Prosím, zachovajte uhlíky, ktoré máte vo svojom srdci, spolu so svojím svedectvom. Nech sú problémy, ktoré sú, nech sú problémy, ktoré prídu, ale buďte si vedomí, že mám poslanie vo svete a v Cirkvi: niesť ďalej ten skrytý oheň, oheň života. Pretože váš život nebol zbytočný: bol ohňom, ohňom, dával teplo, robil veľa vecí. Oheň však nakoniec zhasne a zostanú len uhlíky. Nezabúdajte na to: vy ste uhlíky sveta, uhlíky Cirkvi, ktoré udržujú oheň.”

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články