Po cestách mystikov k Božej láske


Prikázanie lásky. To najdôležitejšie, k čomu nás Pán Ježiš počas svojho života vyzýval. To, čo zaznieva v Ježišovej odpovedi na otázku jedného z učiteľov Zákona, ktoré prikázanie je najdôležitejšie. Milovať Boha nadovšetko!
Možno však lásku prikázať? Určite nie. Božiu lásku musíme najskôr prijať, aby sme ju mohli odovzdávať ďalej. Lebo je pravdivé to, čo sa zvykne hovoriť aj u nás - ,,nedáš ďalej to, čo sám nemáš“. A aby sme mohli dobro a lásku rozdávať tam, kde žijeme, musíme ich najskôr načerpať.
K tomu nám prichádza na pomoc aj knižná novinka z vydavateľstva Zachej s názvom Po cestách mystikov k Božej láske. Vydajme sa teda na túto cestu...
Už na začiatku Vás však upozorňujem, že to nie je ľahké čítanie. Ale ako ani výstup na vrchol hory nebýva zväčša jednoduchý ale namáhavý, tak aj výstup po mystických cestách piatich, zväčša neznámych, mystikov nás po miestami náročnej ceste čítania privedú na vrchol modlitby, na ktorom sa nám otvoria srdcia pre prijatie Božej lásky. Tej lásky, ktorú potrebujeme neustále a nanovo objavovať a zakúšať.
Nedajme sa odradiť, možno pre niektorých čitateľov, náročným jazykom jednotlivých kapitol, lebo čím viac vytrváme v ich čítaní, tým viac budeme môcť pokročiť v kráčaní po cestách Božej lásky. Máme možnosť začítať sa do Rozpravy o láske k Bohu od sv. Bernarda z Clairvaux, ktorý nás pozýva neustále kráčať po stupňoch lásky, aby sme dosiahli až ten najvyšší štvrtý stupeň, kedy dokážame sami seba milovať tak, ako nás miluje Boh – rovnako intenzívne, rovnakým spôsobom, tou istou láskou. Náročné, pravda! Ale sme pozvaní v tom neustále napredovať.
Neznámy mystik 13. storočia nás zase pozýva k hlbokému rozjímaniu s názvom Rozprava o mystickom viniči a umučení Pána. Mnohým z nás nie je neznámy citát z Jánovho evanjelia 15, 1, kde Pán Ježiš o sebe hovorí: ,,Ja som pravý vinič.“ A práve na stránkach tejto rozpravy je veľmi pekne a v prekvapivých súvislostiach opísaná podobnosť Ježiša s viničom. ,,Najskôr treba uvážiť, že vinič sa neseje, ale štepí – odníme sa od svojho kmeňa a naštepí sa, čo myslím poukazuje na Ježišovo vtelenie. Vinič zrodený na začiatku z vínneho kmeňa je Boh zrodený z Boha a Syn z Otca, večný a jednej podstaty s ním. Ale aby priniesol ešte viac ovocia, je naštepený na zemi – počatý z Panny Márie, učinený, čím nebol, zostávajúc, čím bol.“ A tak ako je Syn zrodený z Otca, jedno s Otcom, sme aj my pozvaní k tomu, aby sme boli tak hlboko naštepený na Boha. Naozaj hlboké myšlienky a prirovnania, ktoré rozpália srdcia k väčšej láske a pohnú oči začítať sa aj do diel ďalších, hoci menej známych mystikov, ktoré sú obsiahnuté v tejto knihe.
Obsah jednotlivých kapitol nás pozýva k tomu, aby sme sa otvorili Božej láske a tak v nej neustále napredovali a stúpali po tom pomyslenom rebríku pozemského života, ktorý nás má priviesť až do života večného. Kiežby nám v tom bola aj táto útla, ale na myšlienky a modlitby hlboká knižočka pomocou.

Viac o knihe Po cestách mystikov k Božej láske nájdete na Zachej.sk:
https://www.zachej.sk/produkt/35557/po-cestach-mystikov-k-bozej-laske/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články