Posledné Máriino volanie (Piotr Glas)


Mariánske zjavenia sa považujú za vyjadrenie Máriinej neustálej starostlivosti o Cirkev. Sú vyjadrením, že Márii na každom jednom z nás záleží. Aj novinka- Posledné Máriino volanie od poľského exorcistu Piotra Glasa, ktorý pôsobí v Anglicku, nás upriamuje na posolstvá našej Matky vo svete - v La Salette, vo Fatime, či v menej známych miestach ako v Akite (Japonsko) či na posolstvo Márie zo 17. storočia v Quite, v hlavnom meste Ekvádoru, ktoré sa priamo prihovára našim časom.
Mnohí z nás určite zakúšajú, v akej ťažkej dobe žijeme. Nevyžaduje sa od nás možno mučeníctvo života, ale zvádzame mnohé vnútorné duchovné boje či boje o pravé duchovné a morálne hodnoty s našimi blízkymi, priateľmi či spoločnosťou ako takou.
Autor tejto knihy upriamuje našu pozornosť na Máriu, ktorá nám je v bojoch, ktoré zvádzame, veľkou pomocníčkou. ,,My sami nedokážeme zvíťaziť v boji s celým zlom, ktoré nás obklopuje na tomto svete, v prostredí, kde panuje nenávisť, závisť, klamstvo, falošnosť, neviera. A ako si s tým všetkým poradiť? Najkratšia a najistejšia cesta k Ježišovi je Mária!“
Kniha podáva reálny obraz doby, v ktorej žijeme. Mnohé situácie a starosti Cirkvi, o ktorých autor hovorí v súvislosti s jeho pôsobením v Anglicku, napr. úpadok zmyslu sviatosti zmierenia či neúcta k Eucharistii i od kresťanov, sa u nás, na Slovensku či v Poľsku, odkiaľ autor pochádza, ešte nevyskytujú, ale ako sám píše, je to len otázka času. Hoci autorovo vykreslenie reality nás môže prekvapiť a zároveň pri ňom môžeme nadobudnúť pesimistický pohľad na život, nikdy nestrácajme zo zreteľa pohľad upretý na Máriu, ktorá nás chce stále privádzať ku Kristovi. Piotr Glas dáva jasné a konkrétne rady, ktoré nám pomôžu kráčať tou správnou cestou k večnému životu. Nehovorí možno nič nové, ale jeho slová nás môžu opäť povzbudiť k prehĺbeniu a upevneniu nášho duchovného života. Znovuobjaviť zmysel a hodnotu sviatosti zmierenia, Eucharistie či modlitby posvätného ruženca v každodennom živote. Ako najdôležitejší krok vidí zasvätenie sa Panne Márie cestou, ktorú nám ponúka sv. Ľudovít Mária Grignon v brožúrke O pravej úcte k Panne Márii. ,,Odovzdávame sa Márii, aby sme stratili seba a došli najkratšou, najistejšou a najkrajšou cestou k Bohu.“
K prehĺbeniu nášho vzťahu k Panne Márii môžu slúžiť i prílohy knihy, ako napr. Rozjímania o ružencových tajomstvách, Pompejská novéna, Korunka k siedmim bolestiam Matky Božej a iné.
Kniha Posledné Máriino volanie je naozaj obohacujúco napísaná, obsahuje mnoho dobrých a praktických rád či povzbudení, ktoré prehĺbia náš vzťah k Márii.
A ako píše Piotr Glas: ,,S ňou je víťazstvo isté. Ona nám pomôže zmeniť náš doterajší život, a čo je najdôležitejšie, zaistí nám bezpečnú a istú cestu k Bohu v časoch neistoty a zmätku.“
Tak sa nebojme na túto cestu vykročiť .... i vďaka tejto knihe.

Viac o knihe Posledné Máriino volanie nájdete na Zachej.sk.

https://www.zachej.sk/produkt/34703/posledne-mariino-volanie/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články