Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani

Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani je názov knihy, ktorú nedávno vydalo vydavateľstvo Zachej.sk. Názov tejto novinky plne vystihuje život talianskej mystičky, ktorej počas jej krátkeho ale naplneného 25-ročného života neprestajne horelo srdce láskou k ukrižovanému Pánovi. Jej spovedník otec Germano od svätého Stanislava nám ponúka pútavý Gemmin životopis, v ktorom lepšie a hlbšie spoznáme neobyčajný životný príbeh tejto svätice.
Po jeho prečítaní aj pápež Pius X. vyjadril túžbu, ,,aby boli srdcia skrze túto knihu stále viac roznecované v láske k nadprirodzeným veciam, ktorých lásku sa nepriatelia snažia stále viac a viac dusiť.“
Gemma Galgani je pre nás veľkým príkladom v znášaní protivenstiev, ktoré nám život prináša. Jej život bol plný ťažkostí, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Smrť matky v detskom veku, neskôr smrť brata i otca, choroby, ktoré trápili jej telo, pokušenia diabla, ktoré trápili zas jej ducha, nesplnená túžba po živote v kláštore a v neposlednom rade i stigmy, ktoré sa jej prvýkrát objavili 8.júna 1899 v predvečer sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Všetko však prijala s odovzdaním do Božej vôle. Jej Ženíchom bol ukrižovaný Pán, ktorého chcela nasledovať zvlášť pri nesení kríža. ,,Nech ho pozorujú iní na Tábore, ja naňho budem pozerať v spojení s bolestnou Matkou Máriou na Kalvárii.“ ,,Ježiš je mužom bolesti, chcem byť dcérou bolesti.“
Životná cesta, po ktorej Gemma smerovala k nebu, bola naozaj silno posiata krížom a utrpením. Silu znášať ho čerpala predovšetkým z Eucharistie a z neustálého spojenia v modlitbe s Bohom počas dňa, ktoré jej však nebránilo plniť si svoje ostatné, zvlášť domáce povinnosti.
Pozoruhodná a obdivuhodná bola jej láska a úcta k Eucharisti, ktorú v extázach nazývala ,,nebeskou akadémiou, v ktorej sa učí milovať“. Pokiaľ jej to zdravie dovoľovalo, každé ráno chodila na svätú omšu a sväté prijímanie a večer na verejnú poklonu Najsvätejšej Sviatosti. Ako píše jej spovedník, ktorému sa s tým Gemma zdôverila, trikrát jej sväté prijímanie doniesol sám Ježiš. Bolo to v čase, keď jej telo prvýkrát trpelo muky bičovania a bolo samá rana. Jej telo by vtedy nezvládlo cestu do kostola, tak jej dušu prišiel posilniť sám Ježiš.
Na Gemminom živote ma zaujalo aj množstvo iných neobyčajností, o ktorých sa môžete dočítať, keď vezmete túto knihu do rúk a necháte ňou obohatiť aj váš duchovný život. I svedectvo tejto ženy nám môže pomôcť k tomu, aby sa aj naše srdcia viac rozhoreli tým neuhasiteľným plameňom lásky k nášmu Pánovi, ktorý keď človeka povoláva k veľkým, hoci niekedy i ťažkým skúsenostiam, vždy dá aj dostatok síl a milosti ich zvládnuť. Tak ako tomu bolo aj v živote svätej Gemmy Galgani.

Viac o knihe Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani nájdete na Zachej.sk.
https://www.zachej.sk/produkt/35045/neuhasitelny-plamen-gemmy-galgani/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články