Z Krížovej cesty so Svätým Otcom Františkom Veľký piatok 2. apríla 2021

Autormi meditácií sú deti a mládež z Foligna a Ríma.

Štrnáste zastavenie - Pána Ježiša pochovávajú

Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. (Mt 27,59-60).

Drahý Ježišu, volám sa Sára, mám dvanásť rokov a chcem ti poďakovať, lebo dnes si ma naučil konať dobro v mene tvojej lásky. Naučil si ma prekonať každé utrpenie spoliehajúc sa na Teba; milovať druhého ako môjho brata; padať a vstávať; slúžiť druhým; oslobodiť sa od predsudkov; rozoznať podstatné a najmä spojiť každý deň môj život s tvojím. Dnes ti ďakujem za tvoje gesto nekonečnej lásky. Viem, že smrť nie je koniec všetkého.

Modlitba detí

Ježišu, pomôž nám neprerušovať naše modlitby, keď cítime v srdci ťažobu pri pohľade na kameň tvojho hrobu.

Svätý Otec

Modlime sa.
Ó Pane, dobrý Otče,
keď nám cesta života ukazuje zložité príbehy,
daruj nám veľkonočnú nádej,
prechod zo smrti k vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Pane, dobrý Otče, aj tento rok sme si uctili krížovú cestu tvojho Syna Ježiša; urobili sme to hlasom a modlitbami detí, ktorých si ty sám označil ako príklad pre vstup do tvojho Kráľovstva.
Pomôž nám stať sa takými, ako oni, maličkí, vo všetkom odkázaní na druhých, otvorení životu. Daj, aby sme znovu získali čistotu pohľadu a srdca.
Prosíme ťa, požehnaj a ochraňuj každé dieťa na svete, aby mohlo rásť vo veku, múdrosti a milosti a tak spoznalo a nasledovalo plán dobra, ktorý si ty každému pripravil.
Požehnaj aj rodičov a tých, čo s nimi spolupracujú na výchove týchto tvojich detí, aby sa vždy cítili spojení s tebou v darovaní života a lásky.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články