Putovanie - Ježiš vo svojej zemi (James Martin SJ)


Aj v tomto čase zákazu vychádzania sa dá putovať. V rámci obmedzených možností aj fyzicky ale predovšetkým duchovne. Stačí vziať do rúk skoro 600-stranovú knihu Putovanie – Ježiš vo svojej zemi od jezuitského kňaza Jamesa Martina. A ona sa Vám na pár týždňov stane jedinečným sprievodcom po miestach, po ktorých kráčal aj Pán Ježiš. Stane sa spoločníkom, ktorý Vám bude jednoducho približovať ľudskú i božskú stránku osoby Ježiša.

Kniha nie je žiadnou príručkou, ale ako píše sám autor ,,je pohľadom na Ježiša, takého, aký sa javí v evanjeliách, cez optiku môjho vzdelania, skúseností, modlitby a nedávnej púte do Svätej zeme. A cez optiku viery“.
James Martin po častiach predstavuje Ježišov život – od zvestovania jeho narodenia cez detstvo, dospievanie a obdobie ranej dospelosti, potom nás sprevádza krstom, ktorý prijal od Jána. Zvlášť sa zameriava na obdobie Ježišovho verejného účinkovania a rozprávanie zakončí jeho poslednými dňami, jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Každá kapitola má zväčša názov miesta, kde sa Pán Ježiš pohyboval – napr. Betlehem, Nazaret, Jordán, Galilea, Genezaretské jazero, ... Jednotlivé kapitoly obsahujú niečo z cestopisu, skúmanie nejakého textu a pár duchovných úvah. Autor sa pri úvahách o Ježišovom živote opieral o svoje poznatky zo štúdií, o modlitbu, skúsenosť, o putovanie – a o vieru. Toto všetko prispelo k tomu, že kniha je písaná jednoduchým ale zároveň pútavým štýlom. I vďaka tomu sa Vám osoba Ježiša Krista stane bližšou. ,,V krste sa Ježiš pridal na našu stranu. Boh sa zaradil medzi nás.“ A my sme pozvaní k tomu, aby sme ho spoznávali pri čítaní a počúvaní Božieho slova. V tomto prípade zvlášť evanjelií, o ktoré sa autor opiera, a ktoré nám o Ježišovi hovoria najviac.

Na autora veľmi zapôsobila dvojtýždňová púť vo Svätej zemi, o ktorú sa s nami chce podeliť. Pre nás, ktorí sme v nej už boli, je pripomienkou, aby sme nezabudli na to, čo sme v nej prežili a pre tých, ktorí tam ešte neboli, môže byť pozvánkou vybrať sa tam, keď sa naskytne možnosť. Ale tu a teraz môžete vykročiť vpred v spoznávaní Ježiša pri čítaní a rozjímaní nad evanjeliami alebo pri čítaní stránok tejto knihy.

,,V knihe ste sa zoznámili s mojím Ježišom. Teraz je čas, aby ste stretli toho svojho.“ – píše James Martin v poslednej kapitoly. Áno, to je hlavný cieľ tejto knihy. Aby sme pri čítaní o Ježišovi našli cestu k Ježišovi.

 #

Dobrý tip

Zaujímavá kniha. Vďaka, pohľadám na internete.

 

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články