Hlavné prikázanie

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ (Lk 10, 27 – 28)

Zabúda sa na tento hlavný zákon, preto sa neustále vytvárajú a množia vedľajšie. Ale, kde sa množia zákony, tam sa umenšuje sloboda. A kde sa sloboda stráca, tam sa človek prestáva cítiť doma.
Rozhodne je preto múdrejšie zachovávať tento jediný zákon a byť slobodný od všetkých ostatných.
Aby sme toto pochopili, máme medzi sebou kňaza s evanjeliom, kostol s oltárom, svätostánkom a spovednicou. Zatiaľ však namiesto kňazov školíme policajtov, namiesto kostolov staviame súdne siene a namiesto drevených mriežok na spovednice, vyrábame vo veľkom železné mreže na väznice.
Slobodný je ten, kto sa nechá prežiariť láskou, kto si dá ňou spútať celé srdce, celú myseľ, dušu a všetku svoju silu.

Informácie o Milan Škvarenina

Obrázok používateľa Milan Škvarenina

Krátke info o sebe (nepovinné)

Milovník dobrej literatúry, knihovník, zberateľ. Najviac milujem slušných ľudí.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články