miera pripravenosti

Pápež Benedikt XVI. píše: „Človek bude môcť byť tým šťastnejší, čím väčšmi je pripravený vziať na seba priepastnosť bytia i s jeho trápeniami. Miera schopnosti byť šťastný závisí od miery...pripravenosti naplno prežiť útrapy ľudského bytia, teda aj darovať sa.“ Svet okolo nás popiera hodnotu trpezlivého znášania napätia medzi povinnosťami a skutočným bytím. Sme zavádzaní tým, že vraj šťastný a zaujímavý život budeme mať vtedy, keď sa utrpeniu vyhneme, keď ho zahlušíme nejakými pilulkami, alebo alkoholom, atď. ale pápež dodáva: „Človek, ktorému vezmú jeho trápenia a odvedú ho do lenivej krajiny jeho snov, stratí to najpodstatnejšie, stratí seba samého. V skutočnosti človeka nevykúpi nič iba jeho kríž. Akákoľvek ponuka, ktorá sľubuje vykúpenie za lacnejší peniaz, stroskotá a ukáže sa ako klamlivá.“ Kríž v tomto prípade je schopnosť prejsť od egoizmu k sebadarovaniu, k láske, službe, obetavosti.
Pôstne cvičenie je ideálnou cestou na uskutočnenie princípu pšeničného zrna. Stačí domyslieť, čo nás čaká, kam pôjdeme, s kým budeme rokovať, v akej miere sme ochotní byť ponížení, pokorní, poslúžiť, pomôcť, poradiť, alebo nakoľko sme sústrední iba na seba, na svoje ja.

Anton Fabian. Vydarený život - zamyslenia inšpirované evanjeliom (vyd. Michala Vaška)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články