Kniha - Prečo ľudia veria?

Duchovného otca Jána Buca a pátra Michala Zamkovského netreba mnohým veriacim na Slovensku predstavovať. Okrem rôznych prednášok, vystúpení, svätých omší ich poznáme aj z Televízie Lux, kde vystupujú v relácii Duchovná poradňa a v rámci nej odpovedajú na mnohé otázky poslucháčov. Z prepisu týchto relácii vznikla aj kniha Prečo ľudia veria?, ktorá môže byť vhodným čítaním i pre tých, ktorí týchto dvoch kňazov nepoznajú.
Prečo? Lebo jasne, stručne, jednoducho, a tak zo života v nej vysvetľujú odpovede na otázky, ktoré si kladú mnohí z nás.
Páter Michal Zamkovský sa venuje napríklad otázkam – Potrebuje dnes človek Boha? Prečo ľudia veria? Čo prináša pokoj? Záleží Bohu na mne? a taktiež sa v jednom okruhu otázok venuje aj téme modlitby.
Otec Janko Buc sa v druhej polovici knihy venuje oblastiam zo života nás, ľudí, s ktorými sa zvlášť v dnešnej ťažkej dobe často stretávame – smrť, ohrozenie na ceste života, už nevládzem, či otázke – zvíťazil Ježiš naozaj?.
Kniha je písaná vo forme otázka – odpoveď. Otázka neznámeho poslucháča a odpoveď jedného zo spomínaných kňazov, čo robí danú knihu pútavou na čítanie. Je písaná veselým i vážnym tónom, zasmejete sa, ale i pouvažujete nad danou vážnou témou. Netreba žiadne teologické vzdelanie, aby ste pochopili mnohé náročné témy, ktorým sa kňazi v knihe venujú.
Napríklad prirovnanie očistca k inkubátoru. ,,Očistec vnímam ako taký inkubátor. Do inkubátora dávame deti, ktoré sa narodili nie tak úplne schopné života. Kto nie je schopný života v nebi, tak jeho túžba po Bohu akoby dozrie v inkubátore, v očistci.“ Takýmto jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje páter Zamkovský potrebu a úlohu očistca.
Knihu Prečo ľudia veria? odporúčam na prečítanie veriacim ľuďom na prehĺbenie svojej viery, ale i preto, aby vedeli odpovedať na mnohé otázky, ktoré im iní často kladú. Vo viere potrebujeme rásť, aby sme si ju vedeli obhájiť ako napísal i svätý Peter v 1 Pt 3, 15: .,Buď pripravený zdôvodniť a obhájiť nádej, ktorá je v nás!“ Tiež môže byť jednoduchým a prvým čítaním i pre ľudí, ktorí robia na ceste k Bohu svoje prvé kroky.
Myslím si, že nik, kto vezme knihu do rúk a začíta sa do nej, nebude sklamaný. Ja som tak spravila hneď dvakrát za sebou, aby som prehĺbila poznanie, ktoré v sebe obsahuje.

Knihu môžete získať na
https://www.zachej.sk/produkt/34353/preco-ludia-veria/

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články