Modlitba Charlsa Foucaulda

Otče môj, odovzdávam sa ti,
učiň zo mňa, čo sa ti páči.
Čokoľvek so mňa urobíš, ďakujem ti za to!
Na všetko som pripravený a všetko prijmem.
Kiež sa vo mne deje len tvoja vôľa,
práve tak ako vo všetkom tvorstve,
nič inšie si neželám, môj Bože.
Vkladám svoju dušu späť do tvojich rúk,
dávam ju tebe, môj Bože,
s celou láskou svojho srdca, lebo ťa milujem,
a je to potreba mojej lásky, aby som sa ti daroval,
aby som sa bez podmienky vložil do tvojich rúk
s nekonečnou dôverou -
lebo ty si môj Otec.

Modlitba Charlsa Foucaulda

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články