Provisio infirmorum — Zaopatrovanie chorých (1968)


Provisio infirmorum, je liturgická kniha vydaná v roku 1968 a používala sa až do vydania revidovaných liturgických kníh po II. vatikánskom koncile. Bola vydaná ako doplnok k Elenchus e Rituali Slovacchiae (teda knihy vydanej v tom istom roku), ako praktická pastoračná pomôcka. Kniha nie je len dokumentom liturgickej obnovy na Slovensku, ale aj stále platným textom pre tých, ktorí pri slávení liturgie uprednostňujú mimoriadnu formu. V úvode knihy je zaujímavé si všimnúť prezentovanú mienku, ktorá sa postupne petrifikovala, že ľudový jazyk bol zavedený do liturgie z dôsledku liturgickej reformy takmer ako povinnosť.

(pdf)

OBSAH KNIHY:

INDEX

PROVISIO INFIRMORUM

Titulus I. De sacramento penitentiae 11
Titulus II. De communione infirmorum 14
Titulus III. De ritu continuo Unctionis et Viatici 19
Titulus IV. De ritu continuo Unctionis et Viatici in casu urgenti 34
Titulus V. Ordo commendationis animae 39

ZAOPATROVANIE NEMOCNÝCH

Časť I. Sviatosť pokánia 47
Časť II. Sväté prijímanie nemocných 50
Časť III. Obrad sviatosti Pomazania nemocných a Viatika 56
Časť IV. Obrad sviatosti Pomazania nemocných a Viatika v súrnom prípade 34
Časť V. Odporúčanie duše zomierajúceho 39

BETEGELLÁTÁS

I. rész A bünbánat szentsége 89
II. rész A betegek áldoszatása 91
III. rész A beteg teljes (összefüggö) ellátása 97
IV. rész Szent kenet sürgös esteben 114
V. rész A lélek ajánlása 119

KRANKENVERSEHUNG

I. Teil Das Sakrament der Busse 129
II. Teil Die heilige Krankenkommunion 132
III. Teil Ritus der Krankenölung und des Viatikums 139
IV. Teil Ritus der Krankenölung und des Viatikums in dringenden Fälllen 159
V. Teil Die Empfelung der Seele des Sterbenden 169

Appendix 172

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články