Zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie

Neveriaci neveria v iného Boha, ako veriaci veria. V týchto slovách z populárnej piesne sa ukrýva nielen zaujímavý postreh, ale aj výzva pre nás, ktorí sme uverili. Mnoho ľudí je ovplyvnených predstavou o Bohu, ktorá je na míle vzdialená od skutočnosti, ale predstavou, ktorú si možno vytvorili práve kvôli skúsenosti s nami, veriacimi. Keď sa s nami stretnú, nie sme pre nich nositeľmi falošných obrazov Boha? Sprostredkujeme im hodnoverné evanjelium, sme pre nich takým povzbudením a posilou, ako je pre nás za každých okolností naša nebeská Matka? Chcem poďakovať tým, ktorí v súkromí, aj vo verejnom priestore, každý podľa svojich možností, úprimne svedčia o svojom vzťahu k Všemohúcemu Bohu, ktorý je pre nich skutočný - a samozrejme iný, než akýkoľvek fiktívny, vymyslený, neláskavý, nemilosrdný Boh. Dovoľte mi poďakovať tým, ktorí sa úprimne usilujú o čnostný život. Tým, ktorí sa snažia, aby boli ľudské životy a ľudská dôstojnosť chránené a zveľaďované od počatia až po prirodzenú smrť.

Mons. Stanislava Zvolenský Šaštín 15. septembra 2020

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články