pápež František: Znakom ľudí Nebeského kráľovstva je kreativita

Dnešné Evanjelium (porov. Mt 13,44-52) tvoria záverečné verše kapitoly, ktorú Matúš venuje podobenstvám o Nebeskom kráľovstve. Stať pozostáva z troch tematicky práve naznačených a krátkych podobenstiev: o ukrytom poklade, o vzácnej perle a o sieti hodenej do mora.

Zastavím sa pri prvých dvoch, v ktorých je Nebeské kráľovstvo pripodobnené dvom rôznym „vzácnym“ veciam: pokladu ukrytému v poli a perle veľkej hodnoty. Reakcia toho, kto nájde perlu alebo poklad je prakticky rovnaká: človek a obchodník predajú všetko, aby získali to, na čom im teraz už najviac záleží. Týmito dvoma prirovnaniami nás má Ježiš v úmysle zapojiť do budovania Nebeského kráľovstva, predstavujúc nám podstatnú charakterovú črtu kresťanského života, života Nebeského kráľovstva: na tomto Kráľovstve majú plnú účasť tí, ktorí sú ochotní vsadiť všetko; sú odvážni.

Vskutku, onen človek a takisto aj obchodník z podobenstva predávajú všetko, čo majú, zanechávajúc tak svoje materiálne istoty. Z toho sa dá pochopiť, že budovanie Kráľovstva si vyžaduje nielen Božiu milosť, ale aj aktívnu disponovanosť človeka. Všetko je dielom milosti, všetko! Z našej strany to chce len ochotu prijať ju, neodporovať milosti: milosť spraví všetko, ale žiada sa „moja“ zodpovednosť, „moja“ disponovanosť.

Konanie muža a obchodníka z podobenstiev, ktorí sa dávajú do hľadania, zriekajúc sa vlastných dobier, aby si mohli kúpiť niečo, čo je ešte vzácnejšie, je konaním rozhodným, radikálnym, povedal by som, že jednosmerne priamym, nie tam aj späť: je to konanie priamočiare. Ba čo viac, je to konanie s radosťou, lebo obaja našli poklad. Sme pozvaní osvojiť si postoj týchto dvoch evanjeliových postáv, aby sme sa aj my stali zdravo vášnivými hľadačmi Nebeského kráľovstva. Znamená to zanechať ťažkú bagáž našich svetských istôt, ktoré nám bránia v hľadaní a budovaní Kráľovstva: dychtivosť po vlastníctve, smäd po zisku a moci, myslenie len na seba samých.

V našich časoch, ako všetci vieme, sa život niektorých môže stať tuctovým a vyhasnutým, lebo pravdepodobne nešli hľadať pravý poklad: uspokojili sa vecami lákavými, no pominuteľnými, s trblietavými zábleskami, ktoré sú však iluzórne, lebo človeka nakoniec nechávajú v tme. Naopak, svetlo Kráľovstva nie je nejaký ohňostroj, je to svetlo: ohňostroj trvá iba chvíľku, no svetlo Kráľovstva nás sprevádza celým životom.

Nebeské kráľovstvo je opakom nadbytočných vecí, ktoré ponúka svet; je opakom banálneho života: je pokladom, ktorý dennodenne obnovuje život a otvára ho k širším obzorom. Skutočne ten, kto našiel tento poklad, má srdce kreatívne a objaviteľské; ktoré neopakuje, ale vynalieza, vytyčujúc a prechádzajúc novými cestami, ktoré nás vedú k láske k Bohu, k láske k ostatným, k pravej láske k nám samým. Znakom tých, čo kráčajú po tejto ceste Kráľovstva je kreativita, stále sa usilujúc o viac. Tá kreativita, ktorá sa chopí života a dáva ho, dáva a dáva, ďalej a ďalej... Stále hľadá najrozličnejšie spôsoby ako dávať život.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...