Autentickosť viery

Dnešná slávnosť svätých slovanských vierozvestov
kladie pred nás úlohu byť našou vierou zrozumiteľný. Nemyslím len výrazovými prostriedkami. Mám na mysli zrozumiteľnosť autentickosťou našej viery. Kto uvidí náš život podľa evanjelia, vycíti že to nie je niečo formálne, ani zvykové,
ani teatrálne, ale úprimné a pravdivé. 

František Trstenský

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články