Zlý rozosieva vojnu, Boh je tvorcom pokoja

Božie slovo tejto nedele nám znova predkladá jednu základnú a stále fascinujúcu tému Svätého písma: pripomína nám, že Boh je pastierom ľudstva. Toto znamená, že Boh chce pre nás život, chce nás viesť na dobré pastviny, kde sa môžeme posilniť a odpočinúť si; nechce, aby sme sa stratili a zahynuli, ale aby sme dosiahli cieľ našej cesty, ktorým je pravá plnosť života. To je to, čo si každý otec a každá mama praje pre svoje deti: dobro, šťastie, naplnenie. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš predstavuje ako pastier stratených oviec z domu Izraela. Jeho pohľad na ľudí je pohľadom takpovediac „pastoračným“. Napríklad, v evanjeliu tejto nedele sa hovorí, že „vystúpil z loďky a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera, a začal ich učiť novým veciam“ (Mk 6, 34). Ježiš je stelesnením Boha Pastiera prostredníctvom svojho spôsobu kázania a svojich diel, stará sa o chorých a hriešnikov, tých, ktorí sa „stratili“ (porov. Lk 19, 10), aby ich priviedol do bezpečia, k Božiemu milosrdenstvu.

Medzi „stratenými ovcami“, ktoré Ježiš zachránil, je aj žena menom Mária, pochádzajúca z dediny v Magdale pri Galilejskom jazere, nazývaná preto Magdaléna. Podľa cirkevného kalendára na ňu v tento deň pripadá liturgická spomienka. Evanjelista Lukáš hovorí, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (porov. Lk 8, 2), teda ju zachránil od úplného zotročenia zlom. V čom spočíva toto hlboké uzdravenie, ktoré Boh uskutočňuje skrze Ježiša? Spočíva v
opravdivom, úplnom pokoji, v ovocí zmierenia človeka so sebou samým a v uzdravení všetkých vzťahov: s Bohom, s druhými, so svetom. Skutočne, zlo sa vždy snaží zničiť Božie dielo, zasieva rozdelenie do ľudského srdca, medzi telo a dušu, medzi človeka a Boha, do medziľudských, spoločenských, medzinárodných vzťahov, ako aj medzi človeka a stvorené bytia. Zlý rozosieva vojnu; Boh je tvorcom pokoja. Dokonca, ako hovorí svätý Pavol, Kristus „je náš pokoj, on, ktorý z dvoch urobil jedno, vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo“ (Ef 2, 14). K dokonaniu tohto diela radikálneho zmierenia sa musel Ježiš, Dobrý pastier, stať Baránkom, „Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Iba tak mohol uskutočniť nádherný prísľub žalmu: „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom/ mnoho a mnoho dní“ (Ž 23, 6).

Benedikt XVI. 22. 07. 2012

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.11.2006 - 02:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 05.06.2006 - 23:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 15.04.2006 - 23:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 13.04.2006 - 23:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...