Zlý rozosieva vojnu, Boh je tvorcom pokoja

Božie slovo tejto nedele nám znova predkladá jednu základnú a stále fascinujúcu tému Svätého písma: pripomína nám, že Boh je pastierom ľudstva. Toto znamená, že Boh chce pre nás život, chce nás viesť na dobré pastviny, kde sa môžeme posilniť a odpočinúť si; nechce, aby sme sa stratili a zahynuli, ale aby sme dosiahli cieľ našej cesty, ktorým je pravá plnosť života. To je to, čo si každý otec a každá mama praje pre svoje deti: dobro, šťastie, naplnenie. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš predstavuje ako pastier stratených oviec z domu Izraela. Jeho pohľad na ľudí je pohľadom takpovediac „pastoračným“. Napríklad, v evanjeliu tejto nedele sa hovorí, že „vystúpil z loďky a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera, a začal ich učiť novým veciam“ (Mk 6, 34). Ježiš je stelesnením Boha Pastiera prostredníctvom svojho spôsobu kázania a svojich diel, stará sa o chorých a hriešnikov, tých, ktorí sa „stratili“ (porov. Lk 19, 10), aby ich priviedol do bezpečia, k Božiemu milosrdenstvu.

Medzi „stratenými ovcami“, ktoré Ježiš zachránil, je aj žena menom Mária, pochádzajúca z dediny v Magdale pri Galilejskom jazere, nazývaná preto Magdaléna. Podľa cirkevného kalendára na ňu v tento deň pripadá liturgická spomienka. Evanjelista Lukáš hovorí, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (porov. Lk 8, 2), teda ju zachránil od úplného zotročenia zlom. V čom spočíva toto hlboké uzdravenie, ktoré Boh uskutočňuje skrze Ježiša? Spočíva v
opravdivom, úplnom pokoji, v ovocí zmierenia človeka so sebou samým a v uzdravení všetkých vzťahov: s Bohom, s druhými, so svetom. Skutočne, zlo sa vždy snaží zničiť Božie dielo, zasieva rozdelenie do ľudského srdca, medzi telo a dušu, medzi človeka a Boha, do medziľudských, spoločenských, medzinárodných vzťahov, ako aj medzi človeka a stvorené bytia. Zlý rozosieva vojnu; Boh je tvorcom pokoja. Dokonca, ako hovorí svätý Pavol, Kristus „je náš pokoj, on, ktorý z dvoch urobil jedno, vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo“ (Ef 2, 14). K dokonaniu tohto diela radikálneho zmierenia sa musel Ježiš, Dobrý pastier, stať Baránkom, „Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Iba tak mohol uskutočniť nádherný prísľub žalmu: „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom/ mnoho a mnoho dní“ (Ž 23, 6).

Benedikt XVI. 22. 07. 2012

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...