Naša duša očakáva Pána

Aká veľká a nepochopiteľná je Jeho láska k nám. Privádza ma do údivu. A plačem, lebo som slepá a hluchá voči Nemu a znova a znova hreším a padám. A On ma znova dvíha, znova mi pomáha vstať a stále ma miluje, stále ma vypočuje, je so mnou. Pozývam Krista do svojho života, do svojho srdca a On neodmieta. Naopak, hovorí mi, že už dávno prosil o dovolenie vstúpiť. Uvedomujem si svoju úbohosť a v Jeho prítomnosti spoznávam svoju vieru. Prosila som o učiteľa. O učiteľa, ktorý by ma formoval vo viere a vďaka ktorému by som mohla rásť. A prišiel Ježiš. Aká to hanba Ho prehliadnuť. Túžila som o Ňom vedieť, čo najviac a hľa- ukázal mi na sväté písmo, lebo Jeho slovo je pravdivé a verné. Vo svojej slabote a ničote nachádzam harmóniu. Zisťujem, aká dlhá bude moja cesta, lebo cítim, že som len na vyprahnutom začiatku. No moja viera je pevná a môj Boh prebýva spolu so mnou a kladie moje nohy do svojich stôp a ja sa nebojím lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky a tak sa zmiluje na do mnou keď zoslabnem dá sa mi napiť z kalicha svojho utrpenia, nie aby som ešte viac oslabla, ale aby som sa cvičila v sile, ktorou ma obdaril ako obdarúva všetky svoje deti. Dáva mi spoznať, čo je milé Jeho očiam. Ó, ako veľmi si Boh cení kňazov. Cítim ako veľmi ich miluje a ako veľmi túži byť s nimi. Dobrí kňazi...akí dôležití sú dobrí kňazi a rehoľníci a rehoľníčky. Oni zadržiavajú Pánovu spravodlivosť a vyprosujú odpustenie hriechov pre nás, úbohých hriešnikov. Radosť Pánova, keď vidí svojich drahých- čistých a nepoškvrnených, poslušných a opásaných chudobou a utrpením ticho stáť pred oltárom či kľačať pred Ním samým. Zaľúbenie má vo všetkých svojich deťoch a zvlášť v tých, čo Mu prisľúbili svoj život. Sľubom sa to však nekončí. Sľub len zaväzuje k plneniu úloh. Koľko zlyhaní... Stokrát viac bolí Ježiša zlyhanie vyvoleného ako obyčajného hriešnika. Preto buďte opatrní, tí čo sľúbite Bohu poslušnosť až na veky. Majte sa na pozore pred diablom a jeho kumpánmi. Vy ste povolaní na iné veci ako strácať čas so zlými duchmi. Boh si vás zavolal, aby ste sa Mu starali o stádo kým príde Jeho čas. Buďte silní a pevní vo svojom konaní. Poslušnosť až na kríž... Nezabúdajte na to, že ste na dne a len Pán vás pozdvihne a vzkriesi buďte poslední a budete prví, lebo to je milé Bohu spraviť z vás najmenších najväčších vo svojom kráľovstve. Len sa držte svojich sľubov, buďte pokorní a deťmi ako On od Vás žiada.

Informácie o Janka Dolinská

Redakčné články