Dôležitá rada ako zachraňovať duše počas pandémie koronavírusu

media
Profesor Giovanni Zenone, taliansky profesor viery a kultúry hovorí:

V tomto momente pohotovosti kvôli koronavírusu chcem dať dôležité avízo pre všetkých nás kresťanov. Koronavírus nás volá k obráteniu, konverzii, ale predovšetkým nás volá k veľkej misii. Vieme, že zmysel nášho života je ísť do neba, zachrániť duše. Priviesť čím viac duší do neba.

Najvyšším cieľom nemá byť snaha zachrániť život v tomto svete, na tejto zemi, ale zachrániť ho na celú večnosť. V týchto chvíľach sú tisíce, tisíce chorých, ktorí riskujú, že zomrú sami, bez sviatostí a bez akejkoľvek duchovnej asistencie, bez pomoci niekoho.

Je dôležité, aby sme robili to, čo je v našich možnostiach, zachrániť duše týchto zomierajúcich. Čo môžme urobiť?

V prvom rade výzva kňazom! Cirkev povoľuje, že v articulom mortis, čo znamená v nebezpečenstve smrti sa môže dať generálne rozhrešenie ľuďom, s ktorými nemôžeme byť v kontakte po jednom a nemôžu sa vyspovedať a nemôže sa vedieť, či sú disponovaní pre rozhrešenie.

Napr: ak kňaz vidí padať lietadlo alebo vidí potápať sa loď, z diaľky môže dať generálne rozhrešenie všetkým, ktorí sú na lodi, alebo v lietadle, v nebezpečenstve smrti. Toto je mimoriadna milosť a určite veľmi dôležitá pre spásu duší.

Kňazi, choďte pred nemocnice a dajte z diaľky rozhrešenia, pokiaľ nie je možné ísť do priestorov, kde sú chorí na koronavírus a dajte rozhrešenie z diaľky všetkým chorým a zomierajúcim. Rozhrešenie in articulom mortis.

Pošlime do neba duše, naplňme nebo, nebeské priestory dušami, ktoré by v inom prípade išli pred Boží súd bez milosti rozhrešenia.

Ale aj my laici môžeme robiť niečo mimoriadne. Pán Ježiš prisľúbil sv. Faustíne Kowalskej, že ak sa modlí Korunka Božieho milosrdenstva pri zomierajúcom, aj ked’ je neveriaci, aj keď sa nechcel nikdy vyspovedať, aj keby tento mal najťažšie hriechy, ked’ sa modlí pri ňom Korunka k Božiemu milosrdenstvu, bude spasený. Je to mimoriadny dar.

Čo môžete urobiť vy laici pre spásu duší, ktoré inak riskujú večný život? Môžeme byť duchovne pri chorých, zomierajúcich, agonizujúcich a modliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Nemôžeme ísť do nemocnice k posteliam týchto chorých, ale môžeme to urobiť duchovne. V duchu môžeme urobiť čokoľvek. Poďme k týtmto posteliam agonizujúcich a modlime sa jednu, dve, tri, mnoho koruniek k Božiemu milosrdenstvu.

Jednu za každého chorého, aby sme zachránili každého po jednom. Toto je naozaj mimoriadna milosť, ktorú pán Ježiš dal sv. Faustíne Kowalskej. Dajme tú milosť do praxe.

Naša misia, misia nás kresťanov je zachrániť našu dušu a podľa možností čím viac duší. My nevieme, či aj my budeme nainfikovaní, či prežijeme, alebo nie. Toto nie je dôležité.

To, čo môžeme urobiť ako kresťania, je šírenie večného zdravia, zdravia duše. Usilujme sa o to všetci spolu.

Túto správu rozšírte prosím kňazom i laikom do celého sveta. Vďaka.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články