Americká akadémia vied (NAS) ako nástroj dvíhania ateistického sebavedomia

media
Ateisti dnes radi spomínajú Americkú akadémiu vied ako príklad inštitúcie, kde členmi je minimum teistov. Cieľom je vytvoriť dojem, že veda je oblasťou kde v moderných časoch dominuje ateizmus.

Aká je však realita?

Americká akadémia vied (NAS) je súkromná inštitúcia, ktorá očividne cielene uprednostňuje do svojich radov ateistov. Noví členovia nie sú zaraďovaní do tohto spolku automaticky po splnení určitých kritérií, ale až na základe volieb. Volieb sa účastnia aktuálni členovia akadémie.

Celkom iný pohľad na vedcov nám však ponúka asi najprestížnejšie ocenenie na poli vedy, ktorým je Nobelova cena. V prípade tohto ocenenia je 90% jej držiteľov teistov. Nie ateistov. Čerešničkou na celej tejto skutočnosti je, že ateisti by netvorili ani cca 10% držiteľov Nobelovej ceny, nebyť nevedeckej ceny za literatúru.

Ateisti by radi prepísali históriu a takmer všetky úspechy vedy by najradšej pripísali ak nie ateizmu, tak minimálne sekularizmu. Je dobré im preto pripomínať aj fakt, že najväčší prevádzkovateľ univerzít a vedeckých inštitúcií vo svete je stále Katolícka cirkev.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...