Americká akadémia vied (NAS) ako nástroj dvíhania ateistického sebavedomia

media
Ateisti dnes radi spomínajú Americkú akadémiu vied ako príklad inštitúcie, kde členmi je minimum teistov. Cieľom je vytvoriť dojem, že veda je oblasťou kde v moderných časoch dominuje ateizmus.

Aká je však realita?

Americká akadémia vied (NAS) je súkromná inštitúcia, ktorá očividne cielene uprednostňuje do svojich radov ateistov. Noví členovia nie sú zaraďovaní do tohto spolku automaticky po splnení určitých kritérií, ale až na základe volieb. Volieb sa účastnia aktuálni členovia akadémie.

Celkom iný pohľad na vedcov nám však ponúka asi najprestížnejšie ocenenie na poli vedy, ktorým je Nobelova cena. V prípade tohto ocenenia je 90% jej držiteľov teistov. Nie ateistov. Čerešničkou na celej tejto skutočnosti je, že ateisti by netvorili ani cca 10% držiteľov Nobelovej ceny, nebyť nevedeckej ceny za literatúru.

Ateisti by radi prepísali históriu a takmer všetky úspechy vedy by najradšej pripísali ak nie ateizmu, tak minimálne sekularizmu. Je dobré im preto pripomínať aj fakt, že najväčší prevádzkovateľ univerzít a vedeckých inštitúcií vo svete je stále Katolícka cirkev.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články