Ako sláviť nedeľu bez svätej omše?

Mnohí si v dnešných dňoch, keď prebiehajú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy vírusom, kladú otázku ako sláviť nedeľu bez svätej omše, bez kňaza, bez možnosti ísť do kostola?
Cirkev pamätá aj na takéto situácie, dňa 2. júna 1988 vydala Kongregácia pre bohoslužbu Direktórium o nedeľných sláveniach bez prítomnosti kňaza (Directorium de celebrationibus dominicalibus absente presbytero).

Na základe ustanovení tohto direktória môžu farské alebo menšie spoločenstvá sláviť liturgiu slova bez prítomnosti kňaza. V našej aktuálnej situácii to nebudú farské spoločenstvá, ale malé spoločenstvá tvorené jednotlivými domácnosťami. Takéto slávenie vedie diakon, lektor, akolyta, alebo iný člen spoločenstva, v rodine otec, alebo matka, starší alebo váženejší člen domácnosti. Ak je to potrebné, môže takéto slávenie vykonať aj jednotlivec.

Osobitným spôsobom sa odporúča sláviť liturgiu hodín, najmä ranné chvály a vešpery, ku ktorým sa môžu pridať aj nedeľné čítania z omše.

Liturgické čítania na každý deň nájdete tu.

Vzorový text liturgie slova na Tretiu pôstnu nedeľu.

Vzorový text liturgie slova na Slávnosť sv. Jozefa.

Vzorový text liturgie slova na Štvrtú pôstnu nedeľu.

Pohrebné obrady — viď novší článok.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články