Svedectvo čnostného života

Nijaká práca nebýva taká únavná a spojená s toľkými prehrami ako práca na sebe. Často prichádza netrpezlivosť, rozladenosť a možno aj konštatovanie: “To nemá zmysel, ja na to nemám!” Práve keď hovoríme o čnosti, je potrebné nevzdávať sa, ale s Božou pomocou a na základe vlastného rozhodnutia ísť ďalej. Pohľad na skalnaté pobrežie pri búrlivom mori poodhaľuje, čo dokáže trpezlivosť a dôraznosť. Aj ten najtvrdší kameň sa pod neustálym tlakom morskej vody postupne obrusuje.
Nech sú pre nás výzvou Ježišove slová, že Boh si aj z kameňov môže povolať synov. My nie sme kamene, sme Boží synovia a dcéry, ktorým Pán dáva tento pôstny čas, aby sme sa vedeli zaprieť, ovládať, prinútiť sa. Lebo pôst znamená schopnosť znova sa vzchopiť na ceste k dobru, zanechať staré cesty a vykročiť po cestách Pánových. Pavol nás vyzýva: “Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami” (Flp 4,8 - 9)
Pravdaže, čnosť je trvalá a stála dispozícia na dobro, preto treba byť dobrý nielen v nasledujúcich týždňoch, ale pracovať na sebe tak, aby sme si osvojili radosť z konania dobra a zo zachovávania Ježišových príkazov.

BRANISLAV BUKOVSKÝ
Spracované zo stránky: www.katnoviny.sk

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články