Pôstna doba - vstúpenie do púšte (pápež František)

...Predstavme si, že sme na púšti. Prvý dojem by bolo to,že nás obklopuje veľké ticho: žiadne ruchy, okrem vetra a nášho dýchania. Hľa, púšť je miestom odstupu od hluku, ktorý nás obklopuje. Neprítomnosť slov vytvára priestor pre iné Slovo, slovo Božie, ktoré ako ľahký vánok pohládza naše srdcia (porov. 1 Kr 19,12). Púšť je miestom Slova s ​​veľkým písmenom. V Biblii sa totiž Pán rád prihovára k nám na púšti. Na púšti odovzdáva Mojžišovi „desať slov“, desať prikázaní. A keď sa ľud od Boha odvráti a stane sa nevernou nevestou, Boh hovorí: „Hľa, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu... Tam poslúchne ako za dní svojej mladosti“ (Oz 2,16-17).

Na púšti počuť Božie slovo, ktoré je ako jemný zvuk. Kniha Kráľov hovorí, že Božie slovo je ako niť zvučného ticha. V púšti človek nachádza intimitu s Bohom, lásku Pána. Ježiš sa rád každý deň odoberal na opustené miesta, aby sa modlil (porov. Lk 5,16). Naučil nás ako hľadať Otca, ktorý k nám hovorí v tichu. A nie je ľahké stíšiť sa v srdci, vždy sa snažíme trochu sa pozhovárať, byť s ostatnými, no ide tu o ticho v srdci.

Pôstna doba je priaznivý čas, aby sme urobili miesto Božiemu slovu. Je to čas na vypnutie televízie a otvorenie Biblie. Je to čas, aby sme sa odpútali od mobilu a napojili na Evanjelium. Keď som bol dieťaťom, vtedy televízie nebolo, ale zvyklo sa nepočúvať rádio. Pôstna doba je púšťou. Je to čas na zrieknutie sa, odpútanie sa od mobilu a pripútanie sa k Evanjeliu. Je to čas na zrieknutie sa neužitočných slov, ohovárania, klebetenia, tárania, a „potykať si“ s Pánom. Je to čas, aby sme sa porozprávali a „potykali si“ s Pánom.

Je to čas venovať sa zdravej ekológii srdca, urobiť v ňom čisto. Žijeme v prostredí znečistenom prílišným verbálnym násilím, mnohými urážlivými a ubližujúcimi slovami, ktoré šíri internet. Dnes sa potupuje akoby sa hovorilo „dobrý deň“. Sme ponorení do prázdnych slov, ľstivých reklám a správ. Zvykli sme si počúvať všetko o každom a riskujeme skĺznutie do svetskosti, ktorá ochabuje srdce a neexistuje „bypass“, ktorý by to vyliečil, jedine ticho.

Ponamáhajme sa rozoznať hlas Pána, ktorý k nám hovorí, hlas svedomia, hlas dobra. Keď nás Ježiš volá na púšť, pozýva nás dopriať sluch tomu, na čom záleží, čo je dôležité, zásadné. Diablovi, ktorý ho pokúšal, odpovedal: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4). Ako chlieb, a ešte viac ako chlieb potrebujeme Božie slovo, potrebujeme sa rozprávať s Bohom: potrebujeme sa modliť. Pretože iba pred Bohom vychádzajú na svetlo náklonnosti srdca a rúcajú sa dvojtvárnosti duše. Hľa púšť, miesto života, nie smrti, pretože viesť dialóg v tichu s Pánom nám navracia život. ..

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články