Čnosť miernosti

Ján Pavol II. počas generálnej audiencie uvažoval nad miernosťou takto: „Čnosť miernosti vedie k tomu, že aj telá a naše zmysly sú správne využívané, podľa našej ľudskej dôstojnosti. Mierny človek je ten, kto ovláda seba samého. Mierny človek nedovolí, aby vášne ovládali rozum, vôľu a srdce. Je to človek, ktorý má silu byť pánom seba samého. Keď to na niekom môžeme vidieť, uvedomíme si, akou základnou a zásadnou hodnotou je čnosť miernosti. Je to nezastupiteľná čnosť, aby mohol byť človek v plnej miere človekom. [...] Na druhej strane stačí vidieť človeka, ktorého strhli jeho vášne a tak sa stal obeťou svojich vášní, vzdal sa sám rozumného ovládania sa (ako to vidíme napr. na človeku, ktorý nadmerne požíval alkohol, alebo ktorý požíval drogy) a jasne si uvedomujeme, že „byť človekom“ znamená rešpektovať vlastnú dôstojnosť a tak medzi iným aj nechať sa viesť čnosťou miernosti. [...]
Táto čnosť sa niekedy označuje ako zdržanlivosť. A je to naozaj správne. Aby sme mohli ovládať naše vášne, žiadostivosť tela, podnety zo zmyselnosti (napríklad vo vzťahu k druhému pohlaviu) a tak ďalej, nesmieme prekročiť správnu hranicu vo vzťahu k nám samým a vo vzťahu k nášmu takzvanému „nižšiemu ja“. Ak nerešpektujeme túto správnu hranicu, nebudeme schopní ovládať sa. Tým nechceme povedať, že čnostný, zdržanlivý človek nemôže byť spontánny, nemôže byť radostný, nemôže plakať, nemôže prejaviť svoje city, to neznamená, že by sa mal stať necitlivým, nevšímavý, ako by bol z ľadu alebo kameňa. To v žiadnom prípade! Stačí sa pozrieť na Pána Ježiša, aby sme sa o tom presvedčili. Kresťanská morálka sa nikdy nestotožňoval so stoickou morálkou. Naopak, tým, že si vážila celé bohatstvo citov a citového sveta, ktorým je obdarený každý človek, pričom každý človek má svoj osobitý citový svet, odlišuje sa aj citový svet žien a mužov, odlišuje sa citová vnímavosť jednotlivcov, treba si uvedomiť, že človek nemôže dosiahnuť zrelú spontánnosť inak len prácou na sebe samom a osobitnou „pozornosťou“ voči svojmu správaniu sa. V tomto teda spočíva čnosť miernosti alebo zdržanlivosti. (Audiencia v stredu 22. novembra 1978).

Mons. Stanislav Zvolenský
Zdroj: Lectio divina, Katedrála sv. Martina 5. februára 2020

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články