Zo zamyslenia pátra Petra Dufku SJ - Čnosť čností

...Známa grécka báj hovorí o životnej voľbe Heraklesa. Ako tak uvažoval na svojich potulkách nad životnou cestou, zbadal, ako sa k nemu blížia dve ženy. Prvá, oblečená do bieleho rúcha, išla pomaly a pokojne. Druhá, v nádherných šatách obšitých zlatom a drahými kameňmi, kráčala tanečným krokom, cestou sa upravovala  a obzerala. Predbehla prvú a ihneď Heraklesa oslovila:
„Nevieš, Herakles, aký život si vybrať? Vyvoľ si mňa za sprievodkyňu. Poznám najpríjemnejšiu cestu. Nebude ťa trápiť nijaká práca a nijaká námaha a každý večer ťa bude očakávať mäkké lôžko. Cudzí ľudia budú pracovať, a ty budeš užívať výsledky ich usilovnosti.”

„Kto si, že môžeš toľko sľubovať?”, spýtal sa prekvapený Herakles. - „Nazývajú ma Rozkoš,” odvetila žena, „a mám priateľov po celom svete.”

Pristúpila žena oblečená v bielom a povedala: „Nič z toho, čo je dobré a za čím je hodno túžiť, nedostaneš bez práce. Ak chceš zberať úrodu, musíš najprv zasiať. Ak chceš vyniknúť, musíš veľa pracovať a odoprieť si, čo si iní neodopierajú. Ak si zvolíš mňa, nesľubujem ti ľahkú cestu. Nazývajú ma Čnosť.” „Ak pôjdeš za Rozkošou,” pokračovala Čnosť, „budeš jesť bez hladu a piť bez smädu a nebudeš vedieť, po čom by si mal túžiť. Prejdeš životom ako lenivý tieň a nezanecháš za sebou nič, iba prázdny mech od vypitého vína. Ak sa rozhodneš pre mňa, vykonáš veľké činy.”

Postavy sa rozplynuli. Herkules neváhal ani chvíľu, akú cestu si vyvoliť. Rozhodol sa pre čnosť. Toľko stará grécka báj.

Dnes, na deň zasväteného života, si skúsme všimnúť čnosť všetkých čností, ktorou je podľa viacerých autorov duchovné rozlišovanie. Podľa Jána Kasiána, ktorý sa už v piatom storočí touto oblasťou zaoberal,  práve zasvätené osoby by v ňom mali vynikať. Ich  život sa totiž neodvíja len od jedného rozhodnutia, ktoré urobili na začiatku svojho povolania, ale celý ich život je poznačený množstvom rozhodovaní, ktoré majú jeden cieľ a jeden prostriedok. Cieľom je nebeské kráľovstvo a prostriedkom je čisté srdce. Všetky naše rozhodnutia by mali byť podriadené týmto dvom skutočnostiam. To sa netýka len zasvätených osôb, ale každého kresťana...

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články