Hodnota diamantu

Čo je večný život? Je to nebo – prebývanie s Kristom v radosti Otca, pričom budú prekonané všetky naše predstavy o radosti, ktoré ako ľudia máme. „Posledné“ pravdy o živote (smrť, súd, peklo, nebo) sú otázky, ktoré nás provokujú: predstavujú nám večný osud. Hovoria, že ľudský život sa nekončí smrťou, a teda nás oslobodzujú od smútku smrti, konca všetkého. My chceme žiť! Kresťan žije „v blaženej nádeji príchodu nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. Očakávanie, ktoré je bdením, nás nabáda, aby sme nezaspali a prijali Pána, ktorý príde. Toto je zmysel diamantu ODMENY. Vieme, že život večný, nebo, je veľkým prísľubom evanjelia. Nejde len o jednoduchú nesmrteľnosť duše, ale o život osoby bez konca, so všetkými jej duchovnými a telesnými dimenziami, so všetkými vzťahmi s inými ľuďmi, so svetom a s Bohom. Evanjelium neohlasuje správu o večnom živote len slovami, ale konkrétnou udalosťou: zmŕtvychvstaním Ježiša! To je naša nádej, ale aj úloha: ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného Krista.

http://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/2997-sviatok-dona-bosca-diamant-odmeny

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články