Neľakať sa prekážok

Mudrci alebo králi, ako ich zvykneme volať, v túžbe po poznaní a objavovaní nového, sa vydávajú na ďalekú cestu do neznáma, na cestu rizika, nebezpečenstva a neistoty. Išli po tejto ceste hľadania pravdy aj napriek nepriazni okolia. Ba iste museli znášať i posmech a údiv mnohých.
Ale čím s väčšou dôverou išli za svetlom hviezdy a čím viac túžili po stretnutí s pravdou, tým viac im jej svetlo dodávalo dôveru. Takže sa neľakali prekážok, ba nedali sa znechutiť situáciou ani v Jeruzaleme, kde žili učitelia Zákona, ktorí aj napriek tomu nič nevedeli o novonarodenom kráľovi. To, čo môžeme u nich obdivovať, je veľká snaha dopracovať sa k pravde, využijúc všetky možnosti.
Veriaci človek u ž nemôže chodiť po starých cestách svojho života. Po stretnutí s Bohom sa nám otvárajú cesty, po ktorých máme kráčať ako noví ľudia.

Na minútu...s Viliamom Judákom – Adventné a vianočné zamyslenia (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

  • 23.11.2001 - 01:00
    Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
  • 13.04.2001 - 00:00
    Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
  • 12.01.2001 - 19:00
    Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...