Neľakať sa prekážok

Mudrci alebo králi, ako ich zvykneme volať, v túžbe po poznaní a objavovaní nového, sa vydávajú na ďalekú cestu do neznáma, na cestu rizika, nebezpečenstva a neistoty. Išli po tejto ceste hľadania pravdy aj napriek nepriazni okolia. Ba iste museli znášať i posmech a údiv mnohých.
Ale čím s väčšou dôverou išli za svetlom hviezdy a čím viac túžili po stretnutí s pravdou, tým viac im jej svetlo dodávalo dôveru. Takže sa neľakali prekážok, ba nedali sa znechutiť situáciou ani v Jeruzaleme, kde žili učitelia Zákona, ktorí aj napriek tomu nič nevedeli o novonarodenom kráľovi. To, čo môžeme u nich obdivovať, je veľká snaha dopracovať sa k pravde, využijúc všetky možnosti.
Veriaci človek u ž nemôže chodiť po starých cestách svojho života. Po stretnutí s Bohom sa nám otvárajú cesty, po ktorých máme kráčať ako noví ľudia.

Na minútu...s Viliamom Judákom – Adventné a vianočné zamyslenia (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články