pápež František : význam komunikácie v rodine

...Napokon, treťou postavou Svätej rodiny je Ježiš. On je tou Otcovou vôľou: v ňom, hovorí sv. Pavol, nie je aj „áno“ aj „nie“, ale iba „áno“ (porov. 2 Kor 1,19). A toto sa prejavilo v mnohých okamihoch jeho pozemského života. Napríklad pri udalosti v chráme, keď svojim rodičom, ktorí ho ustarostene hľadali, odpovedá: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49); či jeho opakovane vyhlásenie: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4,34); alebo jeho modlitba v záhrade na Olivovej hore: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa“ (Mt 26,42). Všetky tieto udalosti sú dokonalou realizáciou samotných Kristových slov, ktorý hovorí: „Nechcel si obetu ani dar… Vtedy som povedal: ‘Hľa, prichádzam..., aby som plnil tvoju vôľu, Bože.’“ (Hebr 10,5-7; Ž 40,7-9).

Mária, Jozef, Ježiš: to je Svätá rodina z Nazareta, ktorá predstavuje zborovú odpoveď na Otcovu vôľu: traja členovia tejto rodiny si navzájom pomáhajú objavovať Boží plán. Modlili sa, pracovali, vzájomne komunikovali. A ja sa opýtam: Vieš vo svojej rodine komunikovať, alebo si ako tie decká, ktoré sú pri stole a každý s mobilom v ruke četuje? Pri takom stole vládne ticho ako pri omši... ale medzi sebou nekomunikujú. Musíme v rodinách nanovo nadviazať dialóg: rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci musia navzájom komunikovať... Toto je dnešná domáca úloha, práve v deň Svätej rodiny. Kiež môže byť Svätá rodina vzorom našich rodín, aby sa rodičia a deti navzájom podporovali vo vernosti Evanjeliu, ktorá je základom svätosti rodiny….

29 decembra 2019,

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články