Z rannej homílie pápeža: Nesťažujme sa, Pán odpúšťa naše hriechy

...„Mnohokrát sa sťažujeme kvôli ťažkostiam, ktoré máme: to diabol chce, aby sme upadli do smútku“, aby sme sa „roztrpčili nad životom“ či „nad vlastnými hriechmi“, vysvetlil pápež a pridal spomienku: „Poznal som jednu zasvätenú osobu, ktorú volali „Lamentela“, pretože nevedela iné, len sa ponosovať“: Mohla mať Nobelovu cenu za horekovanie“.

„Koľkokrát sa však sťažujeme, ponosujeme, a neraz si myslíme, že naše hriechy, naše limity nemôžu byť odpustené. A tu sa nám ozve hlas Pána, ktorý hovorí: «Ja ťa uteším, som ti nablízku» a ujme sa nás s nehou. Mocný Boh, ktorý stvoril nebesia i zem, takpovediac heroický Boh, náš brat, ktorý sa nechal zavesiť na kríž a umrieť za nás, je schopný pohladiť nás a povedať: «Neplač».“

Dajme sa utešiť, tak ako naimská vdova

„S koľkou nehou Pán utešil vdovu z Naimu, keď povedal: „Neplač“. Pretože to, čo sa jej prihodilo, bola katastrofa. „Musíme veriť v túto Pánovu útechu“, pretože po nej je tu milosť odpustenia, povedal Svätý Otec.

„Otče, ale ja mám mnoho hriechov, urobil som v živote mnoho chýb. – Nechaj sa utešiť. – A kto ma tu uteší? – Pán. – A kam mám ísť? – Prosiť o odpustenie: choď, choď! Maj odvahu. Otvor dvere. A on ťa pohladí. Priblíži sa k tebe s nehou otca, brata: «Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé», takto nás utešuje Pán.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články