Chudobným

„Vy, ktorí ste pod krížom, možno samy, izolovaní, opustení, bez strechy nad hlavou, nútení opustiť vašu rodinu či vašu krajinu, obete alkoholu, prostitúcie, choroby. Buďte si vedomí, že Boh vás miluje. Boh zvlášť načúva vašej modlitbe. Svet trpí a vaša modlitba Pána dojíma. Vy, ktorí ste maličkí, chudobní, krehkí, ste pokladom Cirkvi. Ste v srdci pápeža, v srdci Márie, v srdci Boha. Zakaždým, keď je váš život pošliapaný, týraný, urážaný, je to Ježiš, ktorý je pošliapaný, týraný, urážaný.“

Pápež František
15 novembra 2019

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články