Modlitebník 1943


Modlitebník pre verejné bohoslužby a pobožnosti vydal v roku 1943 Spolok sv. Vojtecha a zaradil sa tak do dlhej línie vydaní modlitebníkov na našom území. Stal sa na dlhú dobu úradne používanou knihou pre pobožnosti v slovenčine a používal sa ešte dlho aj po Druhom vatikánskom koncile, platný bol až do vydania oficiálneho modlitebníka v roku 2001. Je cenným prameňom pre poznanie modlitbovej praxe hlavne pobožností, ale obsahuje aj mnoho liturgických textov. Pod názvom Predhovor obsahuje aj pomerne rozsiahlu štúdiu alebo úvod do problematiky vydaní pobožností v histórii. Text je zaujímavý aj z historicko-jazykového hľadiska, pretože pobožnosti slávené v slovenskom jazyku mali významný vplyv aj na formovanie bežne používaného slovenského jazyka.

(pdf)

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články