Sviatosť pokánia (Ako sa spovedať)


Knižka Sviatosť pokánia (Ako sa spovedať), ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha v roku 1983, je praktickou príručkou k sviatosti pokánia pre kajúcnika. Hoci niektoré formulácie tejto knižky sú už zastaralé, stále obsahuje platné a dôležité informácie pre dobrú prípravu na spoveď.

(pdf)

OBSAH:

Časť prvá O sviatosti pokánia 3
I. Spytovanie svedomia 6
II. O ľútosti 11
III. Predsavzatie polepšiť sa a viac nehrešiť 17
IV. Vyznanie hriechov (spoveď) 21
V. O pokute 44
Časť druhá Spas dušu svoju! 53
I. O častej sv. spovedi 53
II. O generálnej spovedi 59
III. O dokonalej ľútosti 63
IV. Rôzne otázky 67
Spoveď chorých 69
Časť tretia Spoveď a hriech 80
Naše svedomie 80
O pokušení 86
I. O hriechu 89
Druhy hriechov 95
II. O hriechoch zadržaných 105
III. Sv. spoveď a hriech 110
Časť štvrtá Božie prikázania 124
Krátke objasnenie Božích prikázaní a niektorých hriechov 125

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články