Litánie za duše v očistci

Litánie za duše v očistci
[Odpočinutie večné daj, ó, Pane!]

Mojim milým rodičom,
Mojim bratom sestrám a príbuzným,
Mojim učiteľom a duchovným vodcom,
Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi,
Všetkým rehoľníkom a rehoľníčkam,
Všetkým dobrodincom mojej duše i tela,
Všetkým, ktorým som zaviazaná láskou a modlitbou,
Všetkým, ktorí mi uškodili na tele i na duši,
Všetkým, ktorí mi ublížili,
Všetkým dušiam, ktoré ťa zvlášť milovali,
Všetkým, ktoré sú najbližšie k spaseniu,
Tým, ktoré najvrúcnejšie túžia po tebe,
Tým, ktoré najviac trpia,
Tým, ktoré sú ďaleko od vyslobodenia,
Tým, ktoré sú najopustenejšie,
Tým, ktoré sa modlili za zomrelých,
Tým, ktoré sa starali o ozdobu a stavanie kostolov,
Obhájcom svätej viery,
Zo zvyku hrešiacim a len zázrakom Božej milosti zachráneným,
Ľahostajným, ktoré prijímanie svätých sviatostí zanedbávali,
Ľahostajným, ktoré svoj čas premárnili,
Vlažným v modlitbe,
Lenivým v konaní dobrých skutkov,
Tým dušiam, ktoré odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli,
Vo vojne zabitým,
Utopeným,
Pri živelných pohromách zahynutým,
Bez svätých sviatostí zomrelým,
Všetkým, ktorí dnes alebo zajtra zomrú,
Mojej úbohej duši, keď sa pred tvojím súdom objaví.
Ó, Pane, zmiluj sa nad úbohými dušami trpiacimi v očistci a pomôž im.

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články