Čo sa odohráva v tvojom vnútri? Kto ťa vedie?

Sv. Pavol píše, že robí zlo, ktoré nechce. „Aj svätí pociťujú tento boj vo svojom vnútri“. Táto zákonitosť sa týka všetkých, „je to každodenný boj“, povedal Svätý Otec:

„Je to boj medzi dobrom a zlom; no nie je to abstraktné dobro a abstraktné zlo: je to boj medzi dobrom, ktoré nás inšpiruje konať Duch Svätý a zlom, ku konaniu ktorého nás inšpiruje zlý duch. Je to boj. Je to boj nás všetkých. Keby niekto z nás povedal: „Ale ja to takto necítim, som šťastlivý, žijem pokojne, v pokoji, toto necítim ...“, povedal by som: „Nie si šťastlivý: si znecitlivený a nerozumieš, čo sa deje.“

Tento vnútorný boj potrvá do konca života, vysvetlil Svätý Otec a pripomenul mučeníkov, ktorí „museli bojovať až do úplného konca, aby si uchovali vieru“. V boji existujú „mimoriadne momenty“ a sú tu aj momenty „každodenné, bežné“. V evanjeliu Ježiš hovorí zástupom i nám: „Vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?“

„Toľkokrát sme my kresťania zaneprázdnení mnohými vecami, dokonca aj dobrými; čo sa však deje v tvojom vnútri? Kto ťa inšpiruje k tomu a tomu? Aký je tvoj duchovný sklon k tej a tej veci? Kto ťa k tomu vedie? Náš život je obyčajne ako život na ceste: kráčame po ceste života ... keď kráčame na ceste, pozeráme sa iba na veci, ktoré nás zaujímajú; na ostatné nehľadíme.“

Ako vysvetlil Svätý Otec, boj „je vždy medzi milosťou a hriechom, medzi Pánom, ktorý nás chce spasiť a vytrhnúť nás z pokušenia  a zlým duchom, ktorý nás vždy vrhá dnu“, aby nad nami zvíťazil. Pápež pozval položiť si otázku, či žijeme bez toho, aby sme si uvedomovali, čo sa odohráva v našom vnútri a či naše rozhodnutia pochádzajú od Pána alebo či nás k nim vedie náš egoizmus či diabol.

„Je dôležité vedieť, čo sa v nás deje. Je dôležité zahĺbiť sa trochu do seba a nedovoliť, aby naša duša bola cestou, ktorou prechádzajú všetci. „A ako sa to robí, Otče?“ Pred skončením dňa, vyhraď si dve - tri minúty: čo dôležité sa dnes odohralo v mojom vnútri? Ach, áno, tam som mal trochu nenávisti a tam som ohováral; urobil som i skutok lásky ... Kto ti pomohol vykonať tieto veci, tie zlé aj tie dobré? Položme si tieto otázky, aby sme spoznali, čo sa v nás deje. Niekedy, s tou klebetnou dušou, ktorú máme všetci, vieme, čo sa deje v našej štvrti, čo sa deje v dome susedov, no nevieme, čo sa odohráva v našom vnútri.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...