Officia propria Breviarii Romani dioecesium et Apostolicarum administrationum Slovacchiae (1966)


Celým názvom Officia propria Breviarii Romani dioecesium et Apostolicarum administrationum Slovacchiae iuxta calendarium particulare a Sacra rituum Congregatione revisum et approbatum, vydal ju pravdepodobne SSV v Trnave (1966), ako prílohu diecéznych obežníkov. Žiaľ disponujeme iba touto druhou časťou, prvá časť, ktorá obsahovala omšové proprium nám chýba, preto sa obraciame na ctených čitateľov, ak by vedeli o tejto prvej časti, aby nám poskytli informácie. Potrebujú ju všetci, ktorí sa chcú modliť Breviár v mimoriadnej forme, používajúc slovenské próprium.

(pdf)

OBSAH KNIHY:

INDEX

Officia propria Slovacchiae

S Margaritae Virginis, Commemoratio 115
S. Ioannis Eleemosynarii E. C. 116
S. Clementis Mariae Hofbauer, Commemoratio 123
S. Adalberti E. M. 123
S. Georgii M. 128
S. Ioannis Nepomuceni M. 130
S. Neiti M. 143
S. Ladislai C. 144
S. Cyrilli et Methodii EE. CC. 146
S. Antonii Mariae Zaccaria C. 158
B. Cunegundis Virg. 160
S. Andreae et Benedicti CC. 161
S. Emigdii E. M. 173
Bb. Martyrum Cassoviensium 175
Septem dolorum BMV 177
S. Emmerami E. M. 181
S. Gerardi E. M. 186
S. Emerici Ducis C. 188
Sacrarum Reliquiarum 190
S. Martini E. C. 192
S. Elisabeth Vid. 197
S. Francisci Xaverii Conf. 199

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články