Proprium Slovachiae 1977


Oficiálnym názvom Liturgia horarum propria dioecesium Slovachiae, vydal ju SSV v Trnave (1977), ako prílohu diecéznych obežníkov. Bola teda nepredajná a dodnes sa dá veľmi ťažko zohnať, napriek tomu, že obsahuje stále platné časti Liturgie hodín v latinčine, ktoré neboli vydané inde. Potrebujú ju všetci, ktorí sa chcú modliť obnovenú liturgiu hodín po latinsky, používajúc slovenské próprium. Kniha tiež obsahuje vlastný kalendár slovenských diecéz, ktorý bol neskôr viackrát dopĺňaný.

(pdf)

Doplnok: (netýka sa priamo propria)

S. Maximiliani Mariae Kolbe, presbyteri et martyris (pdf)

OBSAH KNIHY:

INDEX

Dekrét Slovenskej liturgickej komisie 3
Schvaľovací dekrét Posv. kongregácie pre sviatosti a Boží kult 4
S. Ioannis Eleemosynarii, episcopi 5
S. Adalberti, episcopi et martyris 8
S. Ioannis Nepomuceni, sacerdotis et myrtyris 13
S. Neiti, martyris 23
S. Ladislai, regis 26
S. Cyrilli et Methodii 29
S. Andreae-Zoeradi et Benedicti, eremitarum 51
S. Gorasdi et sociorum 56
Bb. Marci Križin, Melchoris Grodziecki et Stephani Pongráz 59
Beatae Mariae Virginis Perdolentis 62
S. Emmerami, episcopi et martyris 84
S. Emerici, ducis 87
Calendarium proprium dioecesium Slovachiae 91

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články