Ordo Missae 1969 CN Bratislava


Celým názvom Ordo Missae rubricae et calendarium Romanum, je kniha vydaná na Slovensku, v Cirkevnom nakladateľstve v Bratislave (1969), pretože v tom čase nebolo možné doviezť väčší počet exemplárov oficiálneho vydania z Ríma, jednak kvôli politickým pomerom, jednak kvôli vysokej cene oficiálneho vydania. Podobne bolo vydané ordo aj v Nemecku. Kniha je vzácnym dokladom liturgickej obnovy na Slovensku, obsahuje tzv. „dočasný kalendár“ ktorý je dôležitý aj dnes, keď sa slávi liturgia podľa mimoriadnej formy. Na rozdiel od oficiálneho rímskeho vydania Ordo Missae (1969), táto kniha ordinárium neobsahuje, ale obsahuje časti z druhej dôležitej knihy, vydanej v tom istom roku v Ríme — Calendarium Romanum.

(pdf)

OBSAH KNIHY:

INDEX

Constitutio Apostolica Missale Romanum 3
Institutio generalis Missalis Romani 8
I. De celebrationis eucharisticae momento et dignitate 8
II. De structura Missae eiusque elementis et partibus 10
III. De officiis et ministeriis in Missa 23
IV. De diversis formis Missam celebrandi 26
V. De ecclesiarum dispositione et ornatu 50
VI. De iis quae ad celebrationem requiruntur 55
VII. De Missa eiusque partibus eligendis 59
VIII. De Missis et orationibus ad diversa 63
Notae 65

INDEX SECUNDAE PARTIS

Calendarium Romanum 69
Motu proprio Mysterii Paschalis 71
Normae universales 79
Tabula dierum liturgicorum 83
Calendarium Romanum generale 86
Calendarium ad interim 97
Ex commentario in annum liturgicum 108

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články