I dnes nám všetkým treba ochranu Sedembolestnej

I dnes nám všetkým treba ochrany Sedembolestnej. I dnes sa u nás na Slovensku dávajú Kristovi bolestné rany. Azda si ani poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás vedie boj o dušu národa, o jeho mravné hodnoty. Tak nebadane. Aké názory sa nám servírujú pod rúškom pokroku, blahobytu, voľnosti a pôžitku. Nepotrebujeme už ani myslieť, ani rozhodovať, čo je dobro a čo zlo; o etiku a morálku sa nám postarajú iní cez moderné prostriedky. Pomaly si nahrádzame Boha i jeho desatoro a príkaz lásky inými zákonmi. Kam kráča naša spoločnosť a na aké cesty sa dáva naša mládež? Včera večer sme tu videli peknú mládež, tu v bazilike a bolo to nádherné.

Utišujeme si svedomie, že taký je moderný život a nič sa nedá robiť a konečne aj viaceré európske ponuky sú také lákavé pre voľnú lásku, bez riadneho manželstva, bez nejakých zábran, bez pevnej rodiny, koniec - koncov, bez Božích príkazov. Veď sme slobodní, ešte aj od Boha, od morálky, od náboženskej "záťaže". My chceme rozhodovať o živote a smrti, o manželskej vernosti, o potrate, eutanázii, korupcii, klamstve, pravde a práve, ktoré si zmeníme podľa potreby na "právo silnejšieho", alebo "bohatšieho". Nech žije človek bez Boha! Za tým je toto. Lenže, ako povedal pápež František, "kto sa neklania Bohu, bude sa klaňať iným". Ako v rôznych revolúciách, francúzskej, Marxovej, Freudovej, sexuálnej a prípadne ešte inej.

V tejto konfúzii nám prichádza v ústrety naša Sedembolestná Patrónka. K nej prichádzame a prosíme o ochranu, o svetlo, o obrátenie pre seba i pre iných, pre naše rodiny i pre národ a celé Slovensko! Ako toľkí spolupútnici, aj my hľadáme tu u Panny Márie čosi prepotrebné pre život: my hľadáme nádej.

A my tú nádej a svetlo nachádzame v súcite a milom úsmeve Panny Márie. Ako hovorí sv. Bernard, Matka Kristova vstúpila do Synovho utrpenia cez súcit. Súcit s ním a súcit s nami, ktorí sme údmi jeho tajomného tela. Mária sa po krutom utrpení dožila Ježišovho zmŕtvychvstania a dnes sa nachádza v radosti a sláve Vzkriesenia. "Jej slzy preliate pod krížom sa premenili na úsmev, ktorý už nič neodstráni, zatiaľ čo jej materský súcit s nami ostáva nedotknutý".

Možno aj preto jej úsmev je tichý, ako keby trochu zastretý, plný súcitu, útechy a nádeje. Je to úsmev pre všetkých, ale najmä pre chorých a trpiacich, aby v ňom našli útechu, podporu a silu znášať, ale najmä pre chorých a trpiacich, aby v ňom našli útechu, podporu a silu znášať svoje bolesti. Ona nám ukazuje životnú nádej. Všetko v našom živote, ešte aj bolesť a smrť, má svoj zmysel, ak veríme, ako ona, jej Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás trpel, zomrel, ale na tretí deň vstal zmŕtvych a už viac neumiera, lež žije a ostáva s nami až do skončenia sveta.

Kardinál Tomko
Šaštín 15. 09. 2014

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články