Poučenie o sviatostiach chorých

Táto útla knižka, ktorej zostavovateľom a aj autorom mnohých častí bol Mons. Vincent Malý, plnila dlhé roky cennú službu pre našich chorých. Vzhľadom k tomu, že na dnešnom trhu nie je jej primeraná náhrada, prinášame PDF tejto knižky, ktoré má výhodu v tom, že je dostupnejšie a zároveň je možné ho vytlačiť vo väčšom formáte pre tých chorých, ktorí majú problém čítať malé písmo.

Napriek tomu, že knižka vyšla v roku 1985, a odvtedy bolo vydané aktualizované Pomazanie chorých, knižka stále obsahuje texty, ktoré neboli publikované inde.

Poučenie o sviatostiach chorých (1985)(pdf)

OBSAH:

 • Z pastierskeho listu — 5
 • Problém bolesti a utrpenia — 7
 • Kristus — muž bolesti — 10
 • Bolestná Matka — Panna Mária — 13
 • Kresťanské svedectvo o chorobe — 15
 • Slová a príklad — 17
 • Posolstvo Cirkvi chorým — 18
 • Návšteva chorých — 20
 • Sväté prijímanie chorých — 39
 • Sviatosť pomazania chorých — 46
 • Viatikum — sviatostné zaopatrenie — 57
 • Súvislý obrad pokánia, pomazania a viatika — 65
 • Odporúčanie zomierajúcich — 72
 • Krížová cesta pre chorých — 85
 • Kajúca pobožnosť (kajúce slávenie) pre chorých — 99
 • Bolesti Presvätej Panny — 108
 • Žalmy — 113
 • Liturgické modlitby na piatok — 116
 • Modlitba sv. ruženca — 117
 • Blahoslavenie starca — 123
 • Modlitby starca — 123
 • Modlitby chorého — 125
 • Za obrátenie hriešnikov — 128
 • Liturgické modlitby — 129
 • Magnifikat — 133
 • Skrátený obrad zmierenia jednotlivých kajúcnikov — 134

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články