Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar

Aj Panna Mária je v Kristovom tajomstve prítomná už „pred stvorením sveta“ ako tá, ktorú Boh Otec vyvolil za matku svojho Syna. Jej vyvolenie poukazuje na základnú skutočnosť týkajúcu sa každého z nás, totiž na to, že sme v Kristovi od večnosti vyvolení a povolaní k dôstojnému Božiemu životu, že sme Bohom obdarovaní a milovaní. Vo vzťahu medzi Bohom a človekom je vždy na počiatku milosť, Boží dar, láska, ktorou si nás Boh zamiloval.
Panna Mária je to znamením. Ona nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, ako nás Boh obdarováva a miluje, ona nás učí žiť s postojom vďačnosti. Jej chválospev Magnificat, ktorý pri návšteve Alžbety vytryskol z hĺbky srdca naplneného Duchom (porov. Lk 1, 39-55), je vyjadrením jej viery a úplnej závislosti od Boha, od jeho milosti a vyvolenia. Svojím chválospevom „vyjadruje tak program svojho života: neklásť do stredu seba, ale vytvárať priestor pre Boha, ktorého stretla v modlitbe a v službe blížnemu.“ V mentalite dnešnej doby, ktorá zdôrazňuje ľudský výkon a šťastie nezávisle od Boha, je Mária pre nás učiteľkou pravého duchovného života, ktorý nestavia len na človeku, ale na Bohu a jeho láske. Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar.

Vojtěch Kodet : Marta a Mária trochu inak (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...