Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar

Aj Panna Mária je v Kristovom tajomstve prítomná už „pred stvorením sveta“ ako tá, ktorú Boh Otec vyvolil za matku svojho Syna. Jej vyvolenie poukazuje na základnú skutočnosť týkajúcu sa každého z nás, totiž na to, že sme v Kristovi od večnosti vyvolení a povolaní k dôstojnému Božiemu životu, že sme Bohom obdarovaní a milovaní. Vo vzťahu medzi Bohom a človekom je vždy na počiatku milosť, Boží dar, láska, ktorou si nás Boh zamiloval.
Panna Mária je to znamením. Ona nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, ako nás Boh obdarováva a miluje, ona nás učí žiť s postojom vďačnosti. Jej chválospev Magnificat, ktorý pri návšteve Alžbety vytryskol z hĺbky srdca naplneného Duchom (porov. Lk 1, 39-55), je vyjadrením jej viery a úplnej závislosti od Boha, od jeho milosti a vyvolenia. Svojím chválospevom „vyjadruje tak program svojho života: neklásť do stredu seba, ale vytvárať priestor pre Boha, ktorého stretla v modlitbe a v službe blížnemu.“ V mentalite dnešnej doby, ktorá zdôrazňuje ľudský výkon a šťastie nezávisle od Boha, je Mária pre nás učiteľkou pravého duchovného života, ktorý nestavia len na človeku, ale na Bohu a jeho láske. Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar.

Vojtěch Kodet : Marta a Mária trochu inak (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.03.2007 - 11:07
  UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už...
 • 25.03.2007 - 11:01
  PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
 • 24.03.2007 - 18:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 02:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 05.06.2006 - 23:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 15.04.2006 - 23:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 13.04.2006 - 23:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...