Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar

Aj Panna Mária je v Kristovom tajomstve prítomná už „pred stvorením sveta“ ako tá, ktorú Boh Otec vyvolil za matku svojho Syna. Jej vyvolenie poukazuje na základnú skutočnosť týkajúcu sa každého z nás, totiž na to, že sme v Kristovi od večnosti vyvolení a povolaní k dôstojnému Božiemu životu, že sme Bohom obdarovaní a milovaní. Vo vzťahu medzi Bohom a človekom je vždy na počiatku milosť, Boží dar, láska, ktorou si nás Boh zamiloval.
Panna Mária je to znamením. Ona nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, ako nás Boh obdarováva a miluje, ona nás učí žiť s postojom vďačnosti. Jej chválospev Magnificat, ktorý pri návšteve Alžbety vytryskol z hĺbky srdca naplneného Duchom (porov. Lk 1, 39-55), je vyjadrením jej viery a úplnej závislosti od Boha, od jeho milosti a vyvolenia. Svojím chválospevom „vyjadruje tak program svojho života: neklásť do stredu seba, ale vytvárať priestor pre Boha, ktorého stretla v modlitbe a v službe blížnemu.“ V mentalite dnešnej doby, ktorá zdôrazňuje ľudský výkon a šťastie nezávisle od Boha, je Mária pre nás učiteľkou pravého duchovného života, ktorý nestavia len na človeku, ale na Bohu a jeho láske. Znova sa od nej učíme, že všetko je milosť a nezaslúžený dar.

Vojtěch Kodet : Marta a Mária trochu inak (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články