Dávajte a dajú vám - z príhovoru Svätého Otca

Darovanie odľahčuje srdce

Predovšetkým, dávajte. Dnes rýchlo myslíme na to, aby sme mali. 
Mnohí žijú čisto s cieľom vlastniť, čo sa im páči. Nie sú však nikdy spokojní, pretože ak máš jednu vec, chceš zas ďalšiu a potom ešte ďalšiu a tak ďalej, bez konca. Neexistuje sýtosť v získavaní vlastníctva. Čím viac je ho, tým provokuje väčší hlad, bez toho, aby si našiel to, čo robí dobre srdcu. Srdce sa cvičí nie vlastnením, ale prostredníctvom daru. Vlastnenie dáva srdcu stučnieť, robí ho ťažkým, svetským. Darovanie ho odľahčuje. Je to tréning na každý deň. Preto Ježiš stanovuje ako východiskový bod nie mať, ale dávať: dávajte, čiže začnite vkladať život do hry!

Dávať znamená zdvihnúť sa z kresla, z pohodlností, ktoré nás robia zakuklenými do seba, a vydať sa na cestu. Darovať znamená prestať brať život pasívne a vstúpiť do terénu, aby sme svetu darovali trochu dobra. Prosím vás, nenechávajte život na nočnom stolíku, neuspokojte sa sledovaním ako beží v televízii, neverte, že to, čo vás urobí šťastnými, bude ďalšia aplikácia na stiahnutie z internetu. «Tie najkrajšie sny sa získavajú cez nádej, trpezlivosť a usilovnosť, zrieknutím sa náhlenia» (Apošt. exhort. Christus vivit, 142). Boh vás sprevádza na tejto ceste a fandí vám, aby ste zo seba dali to najlepšie.

Dôveruj Ježišovi

Je tu aj ďalšia vec: túžba mať prináša odcudzenie. Strácaš svoju vlastnú originálnosť a stávaš sa fotokópiou. No Boh nás stvoril každého ako originál, s vlastným menom. Nerobme z našej originality fotokópiu – ako hovorieval ten šestnásťročný chlapec Carlo Acutis. Je to smutné, koľko mladých je dnes fotokópiou. Stratili originalitu a kopírujú totožnosť hocakého iného originálu. Povieš: „No dobre, dám zo seba to najlepšie, no navôkol je toľko ľahostajnosti, mnohí myslia len na seba samých. Nebudem vyzerať ako naivka, nedopadnem ako ten, z ktorého sa budú všetci smiať?“

Chcel by som ti povedať: dôveruj Ježišovi. Dôveruj Ježišovi. On po tom, ako povedal „dávajte“, dodáva: „a dajú vám“. Boh je Otec a dá vám viac než to, čo si predstavujete. Boh nás nenechá s prázdnymi rukami. Keď sa zdá, že ti niečo zobral, je to len pre to, aby vytvoril miesto, aby ti dal viac a lepšie, aby ti dal pokročiť na ceste. Oslobodzuje ťa od falošných prísľubov konzumu, aby ťa urobil slobodným vo vnútri. Ježiš ťa robí šťastným vo vnútri, a nie zvonka. Ježiš ti nerobí kamufláž, to nie: robí ťa skutočným vo vnútri, robí ťa krásnym, krásnou zvnútra! Nie zvonka. Dáva ti to, čo ti nemôže dať žiadna z vecí; pretože najnovší smartfón, to najrýchlejšie auto či módny odev, okrem toho, že ti nikdy nebudú stačiť, nedajú ti nikdy radosť cítiť sa byť milovaným a ani radosť z toho, že miluješ. Toto je skutočná radosť: cítiť sa byť milovaný a milovať.

Tajomstvo života

Takže, prvá vec – dávať. Je to tajomstvo života. Viete prečo? Pretože život je jednou špeciálnou skutočnosťou: „Chcem vlastniť život, vlastniť môj život. Ako na to?“ Život sa vlastní jedine tak, že ho daruješ, že ho dávaš. Takto budeš svoj život vlastniť. Môžeš však povedať: „Aj keď zo seba dávam to najlepšie, skutočnosť sa nezlepší.“ To nie je pravda. Vieš prečo? Pretože si jedinečný. Pretože nikto na svete nemôže dať svetu to, čo si povolaný dať ty. To isté niekto povedal Matke Tereze z Kalkaty: „Nuž vy, sestra, robíte tieto veci pre chudobných, umierajúcich... Robíte mnoho pekných vecí... Čo to však zaváži v tak pohanskom, ateistickom, zlom svete, plnom vojen?“ A ona odvetila: „Pridá to o jednu kvapku viac do mora. Ak ju nepridám ja, nikto ju nepridá.“ Nikto nemôže dať to, čo ja, ako jedinečný, môžem dať. Nikto na svete nemôže dať svetu to, čo si povolaný dať ty!

Každý z vás je jedinečný – prosím vás, nikdy na to nezabudnite – a je vzácny v očiach Boha. Pre Cirkev ste vzácni, pre mňa ste vzácni. Chcel by som to povedať každému z vás: pre mňa si vzácny. Pre Boha si vzácny. Bolo by pekné, keby ste to zo srdca povedali zakaždým, keď ste pospolu, každému, zo srdca: „Si vzácny, ty si vzácny...“ Toto je dar. Aj voči druhým platí Ježišovo pozvanie: dávajte a dajú vám.

sobotu 3. augusta v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články