Lepší podiel

Raz prišiel jeden brat za abbém Silvánom na horu Sinaj a keď uvidel bratov, ako pracujú, povedal starcovi: „Neusilujte sa o pokrm, ktorý je pominuteľný. Mária si vybrala lepší podiel.“ Starec povedal svojmu žiakovi Zachariášovi: „Zatvor tohto brata do cely a celý deň mu nedaj nič jesť.“ Keď potom nastala deviata hodina, brat hľadel na dvere, či pošlú niekoho, aby ho zavolal najesť sa. Keď za ním nikto neprišiel, vstal, išiel za starcom a vravel mu: „Bratia dnes nejedli, abbé?“ Starec odpovedal: „Jedli.“ Brat sa spýtal: „A prečo ste ma nezavolali?“ a starec na to: „Ty si duchovný človek a tento pokrm nepotrebuješ. My však musíme jesť, pretože sme telesní, a preto aj pracujeme. Ty si si vybral lepší podiel, keď celý deň čítaš a nechceš nič jesť.“ Keď to brat počul. Naklonil sa starcovi a povedal mu: „Odpusť mi abbé.“ A starec mu odpovedal: „Samozrejme, aj Mária potrebuje Martu, pretože aj Mária dostáva chválu vďaka Marte.“

Vojtěch Kodet : Marta a Mária trochu inak (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články